Amniocentéza

Amniocentéza je diagnostická metóda, ktorou odhaľujeme niektoré geneticky podmienené ochorenia najčastejšie je to Downov syndróm. Amniocentéza predstavuje odber plodovej vody u tehotnej ženy, pod ultrazvukovou kontrolou. Bunky plodu, ktoré sa v plodovej vode nachádzajú nám slúžia ako genetický materiál na vyhľadávanie a diagnostikovanie rôznych vrodených chýb plodu. Najčastejšie sa amniocentéza vykonáva medzi 16. až 20. týždňom tehotenstva. Výkon je možné urobiť aj ambulantne. Nevyžaduje si hospitalizáciu, len kľudový, domáci režim. Výsledky z amniocentézy sú k dispozícii najskôr za 14 až 21 dní. Spoľahlivosť tejto vyšetrovacej metódy je 99 až 99,6%. Ak sa potvrdí vážne genetické poškodenie plodu, tak lekár navrhne matke umelé prerušenie tehotenstva (UPT), ktoré je možné vykonať do 24. týždňa tehotenstva z genetickej indikácie.