Anestézia

Anestézia predstavuje znecitlivenie, stratu vnímania dotyku, bolesti a tepelných zmien. O anestézii najčastejšie hovoríme v spojitosti s operačným výkonom. Tento typ anestézie odborne označujeme výrazom celková anestézia alebo narkóza. Okrem celkovej anestézie, pri ktorej pacient nie je pri vedomí, poznáme ešte aj miestnu alebo lokálnu anestéziu. Pri lokálnej anestézii je pacient pri vedomí, umŕtvi sa len tá časť tela, na ktorej sa bude operačný výkon vykonávať.