Antibiotiká

Antibiotiká (ATB) sú látky, ktoré zastavujú rast mikroorganizmov, hlavne baktérií, chlamýdií a mykoplazmat, pretože ich priamo ničia. Pôvodne boli tieto látky produkované hlavne plesňami, teraz sa vyrábajú synteticky. Antibiotiká sa delia na skupiny podľa chemického zloženia a účinku na baktérie. Poznáme:

  • Baktericídne ATB, ktoré priamo ničia baktérie.
  • Bakteriostatické ATB, tlmia rast a množenie baktérií, ktoré sú následne odstránené vlastnými silami organizmu.
  • Širokospektrálne ATB, ktoré pôsobia na viac druhov baktérií. Tie sa používajú hlavne vtedy, keď nie je veľmi známy pôvodca ochorenia, alebo je ich viac.

Antibiotiká sa musia užívať pravidelne t.j. v určitých časových intervaloch a po určitú, dopredu stanovenú dobu. Pri nedodržaní pravidiel užívania daného ATB, hrozí reinfekcia, čiže znovu prepuknutie ochorenia.