Čo je to antikoncepcia?

Pod pojmom antikoncepcia (kontracepcia) rozumieme predchádzanie tehotnosti, ochrana pred oplodnením alebo kontrolovanie plodnosti za účelom zabránenia otehotneniu. Celé stáročia hľadali sexuálne aktívne ženy spôsoby, ako zabrániť neželanému tehotenstvu. V dnešných časoch majú muži aj ženy k dispozícii širokú škálu spoľahlivých antikoncepčných prostriedkov. Niektoré prostriedky sú iba na lekársky predpis, preto je nevyhnutné, aby spôsob antikoncepcie navrhol a riadil erudovaný gynekológ. Iné antikoncepčné prostriedky sú voľne predajné, niektoré si vyžadujú spoluprácu partnera pred pohlavným stykom, za iné nesie zodpovednosť žena sama. Táto široká škála možností znamená, že v každom veku a skoro za všetkých okolností môže žena uplatniť svoje právo na plánovanie počtu detí, a tak sa vyhnúť neželanému tehotenstvu. Antikoncepcia je najspoľahlivejšia, keď sa na výbere metódy zhodnú obaja z partnerov a spoločne ponesú zodpovednosť za jej užívanie.

Použitá literatúra

  • Diplomová Práca, Plánované rodičovstvo ako základné ľudské právo, Katarína Pramuková, Martin 2003