Cytológia – PAP test

Cytológia, cytologické vyšetrenie (PAP – test) je vyšetrenie ľudských buniek získaného sterom z krčku maternice (cervix) pri gynekologickom vyšetrení. Ster sa získava špeciálnymi štetičkami tzv. brushom. Bunky získané zo steru sa nanášajú na cytologické sklíčko, kde sa získaný materiál hneď fixuje špeciálnym prípravkom na to určeným.  Lekár následne sklíčko posiela do špecializovaného laboratória, kde laborantky pod mikroskopom ster z krčku maternice vyšetria a posúdia, či nedochádza k degeneratívnym zmenám.

Na cytologický ster by žena mala chodiť uprostred cyklu, pretože pre odber sú najoptimálnejšie podmienky a hlavne by nemal byť v pošve prítomný zápal či infekcia. Minimálne dva dni pred vyšetrením by si žena do pošvy nemala dávať vaginálne lieky a deň pred vyšetrením by nemala mať ani pohlavný styk.

Výsledky zo steru sú obvykle dostupné do dvoch týždňov. Frekvenciu kontrol určuje laboratórium. Pri fyziologickom výsledku stačí chodiť na cytológiu jeden krát do roka. Pokiaľ sú bunky mierne narušené a prebiehajú na nich reaktívne zmeny, tak laboratórium obvykle doporučí ster opakovať do 3. až 6. mesiacov. Rovnako tomu tak je, ak laboratórium ster z nejakých dôvodov odmietne spracovať a určiť výsledok.