Dula – Aká je jej hlavná úloha?

Slovo dula pochádza zo starého grécka a predstavuje špeciálne vyškolenú ženu, ktorá nám poskytne predovšetkým psychickú (ale i fyzickú) oporu. Dulu však nemôžeme zamieňať za pôrodnú asistentku.  Dula obvykle nie je zdravotný personál! Jej práca je čiste doplňujúcou prácou lekára a pôrodnej asistentky v starostlivosti o nás. Dula musí rešpektovať rozhodnutia lekára, pretože on je za pôrod zodpovedný a lekár musí akceptovať prítomnosť duly ako naše prianie. Dobrá vzájomná komunikácia všetkých zúčastnených a pokojná atmosféra je pre nás veľmi dôležitá.

Dula nám poskytuje:

  • Psychickú a fyzickú podporu v tehotenstve, počas pôrodu a v období šestonedelia
  • Doporučenia týkajúce sa správnej životosprávy
  • Spoluprácu pri zostavení nášho pôrodného plánu
  • Nepretržitý doprovod počas pôrodu
  • Masáže a iné nefarmakologické úlavové prostriedky
  • Uľahčuje nám komunikáciu s lekárom a iným zdravotníckym personálom
  • Vysvetľuje nám pokyny a postupy lekára
  • Komunikuje a podáva informácie našej rodine
  • Pomoc nám a rodine po prepustení z pôrodnice

Dula nám nastávajúcim mamičkám poskytuje emocionálnu podporu a potrebné informácie v priebehu celého tehotenstva, počas a po pôrode. Cieľom duly je nás priviesť a udržať v dobrej psychickej a fyzickej pohode, čo prispieva aj k dobrému štartu našej novej rodiny. Stojí pri nás celú dobu a podporuje nás, akceptuje našu individualitu a podľa toho upravuje svoje služby. Je veľmi chápavá, tolerantná a láskavá. Veľmi dobre chápe problematiku tehotenstva a samotného pôrodu a odovzdáva nám skúsené a praxou overené rady.

Dulou sa môže stať akákoľvek žena. Jej predchádzajúce vzdelanie, či súčasné zamestnanie nie je rozhodujúce. Toto povolanie na Slovensku a v Českej republike, ženy – duly vykonávajú popri svojom zamestnaní. V zahraničí  sú duly priamo zamestnankyne pôrodníc a ich služby sú tak 24 hodín poskytnuté tehotným ženám.