Hormonálna antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia patrí v súčasnosti medzi najspoľahlivejšie a najpohodlnejšie metódy, ako sa chrániť pred neželaným tehotenstvom. Princíp účinku hormonálnej antikoncepcie spočíva v inhibícii (zablokovaní) ovulácie, a tým vyvoláva dočasnú sterilitu. Zvyšuje hladinu progesterónu, ktorý ovplyvňuje a mení charakter a viskozitu cervikálneho hlienu. Cervikálny hlien je natoľko hustý, že sťažuje postup spermiám do dutiny maternice. Okrem toho svojím účinkom zabraňuje rastu endometria (sliznica maternice), čím sťažuje uchytenie oplodneného vajíčka.

Niektoré hormonálne antikoncepčné preparáty majú aj dobré zdravotné účinky. Napríklad výrazneznižujú riziko rakoviny endometria a vaječníkov. Táto ochrana pred rakovinou trvá ešte 15 rokov po tom, čo žena prestane brať hormonálnu antikoncepciu. Hormonálna antikoncepcia napomáha zvýšiť hustotu kostí po menopauze. Najväčším nedostatkom hormonálnej antikoncepcie je, ženeposkytuje ochranu pred sexuálne prenosnými chorobami. Ak žena nežije v stabilnom vzťahu, pri každom pohlavnom styku, treba použiť mužský kondóm alebo ženský kondóm so spermicídnym gélom.

Poznáme

  • Kombinované tabletky
  • Mini pilulky
  • Poskoitálne tabletky
  • Hormonálne injekcie
  • Hormonálne implantáty

Kombinované antikoncepčné tabletky

Kombinované antikoncepčné tabletky dodávajú telu estrogén a progestín (syntetická forma progesterónu) v rôznych množstvách, v závislosti od druhu tabletky. Tabletky sú balené tak, že 21 dní užíva žena jednu tabletku denne, a potom ich na 7 dní vysadí. Počas týchto 7. dní žena dostane tzv. anovulačnú menštruáciu (krvácanie bez uvoľneného vajíčka). Po skončení týchto 7. dní žena začne užívať ďalšie balenie tabletiek, aj napriek tomu, že ešte stále môže krvácať.

Ďalšie tabletky sú balené tak, že 21 dní treba užívať tabletky obsahujúce hormóny a nasledujúcich 7 dní tabletky, ktoré hormóny neobsahujú. Nehormonálne tabletky podporujú zvyk brať tabletku každý deň. Môžu sa aj vynechať. Sú inej farby ako tabletky obsahujúce hormóny. Obyčajne menštruačné krvácanie začne v období užívania nehormonálnych tabletiek počas 7. dní. Či už menštruácia skončila alebo nie, s užívaním ďalších tabletiek sa začne po skončení poslednej tabletky z balenia, ktoré vlastne obsahuje 28 tabletiek.

Existujú tri typy kombinovaných antikoncepčných tabletiek

  • Monofázové antikoncepčné preparáty
  • Dvojfázové antikoncepčné preparáty
  • Trojfázové antikoncepčné preparáty

Monofázové antikoncepčné prípravky

Ich podstata je zahrnutá v tom, že dodávajú telu rovnakú, nemennú dávku estrogénu a progestínu počas celého cyklu. Tabletky sa obyčajne začínajú užívať od 5. dňa cyklu ( prvý deň menštruácie sa pokladá za prvý deň cyklu) po jednej tabletke denne po dobu 21. dní. Dva až štyri dni po užití posledných tabletiek nastáva krvácanie zo spádu alebo tzv. anovulačné krvácanie. Niektoré preparáty obsahujú 28 tabliet, pričom v posledných 7. je len placebó (tabletka neobsahujúca hormóny). V čase ich užívania sa objavuje už spomínané krvácanie.

Dvojfázové antikoncepčné prípravky

Tieto prípravky imitujú (napodobňujú) prirodzený hormonálny cyklus, čím sa znížuje celkové množstvo určitých hormónov. Pri dvojfázových prípravkoch zostáva dávka estrogénu počas 21. dní nemenná. Na zvýšenie antikoncepčnej spoľahlivosti obsahujú tabletky pre prvých 10 až 11 dní pomerne nízku dávku progesterónu, ktorá ešte stačí na zabránenie ovulácie. V druhej časti cyklu je obsah gestagénu v tabletkách dvojnásobný.

Trojfázové antikoncepčné prípravky

Tak ako dvojfázové tabletky aj tieto imitujú prirodzený hormonálny cyklus a súčasne by mali dosiahnuť lepšiu pravidelnosť cyklu. 21 tabletiek jedného balenia sú rozdelené v pomere 6 – 6 – 9 (alebo 6 – 5 – 10). Obsahujú rôzne koncentrácie hormónov, pričom v niektorých prípravkoch je hladina estrogénu nemenná. V iných sa môže meniť.

V súčasnosti sú na trhu rôzne druhy kombinovaných antikoncepčných tabletiek. Pri užívaní hormonálnych tabletiek je dôležité si uvedomiť, že najbežnejším dôvodom zlyhania je to, že žena zabudne užiť jednu alebo dve tabletky počas cyklu, alebo nezačne brať nový balíček tabletiek v správny deň. Ak zabudnete užiť jednu tabletku, treba si ju vziať, len čo si na ňu spomeniete, aj keby to malo znamenať, že užijete dve tabletky v jeden deň. Ak neužijete viac ako jednu tabletku, alebo ak zabudnete na viac tabletiek v strede cyklu, stráca sa antikoncepčný účinok. V takomto prípade sa odporúča použiť inú formu antikoncepcie ako napríklad prezervatív so spermicídnym gélom. Je vhodné sa o ďalšom pokračovaní užívania tabletiek poradiť s lekárom. Ak sa žene často stáva, že zabúda užiť tabletku každý deň, potom je vhodné buď zmeniť druh antikoncepcie, alebo druhým riešením je tzv. antikoncepčný budík, ktorý upozorní na čas užitia tabletky.

Antikoncepčné tabletky sa môžu brať aj niekoľko rokov, bez toho, aby to ovplyvnilo plodnosť ženy. Ak žena nemá žiadne zdravotné problémy pri užívaní tej istej hormonálnej antikoncepcie po dobu dlhšiu ako jeden rok, nie je nutné ju meniť.

Mini tabletky

Mini tabletky obsahujú malé množstvo syntetickej formy ženského hormónu progesterónu aneobsahujú estrogén. Tieto tabletky sa užívajú kontinuálne a sú veľmi spoľahlivé, ak sa užívajú podľa návodu. Ich účinnosť je v tom, že zahusťujú cervikálny hlien, a tým bránia spermiám dostať sa do maternice. Okrem toho bránia rastu endometria, čím sťažujú uchytenie oplodneného vajíčka. Nízka dávka progestínu zabraňuje aj ovulácii, nie však tak dôsledne ako kombinované antikoncepčné tabletky.

Mini tabletky sa užívajú každý deň v mesiaci bez prestávky v cykle. Preto sa často vyskytujúporuchy cyklu s dlhodobo trvajúcim krvácaním alebo s dlhšími amenoreickými fázami (stav bez nemštruácie). Z tohto dôvodu sa mini tabletky neosvedčili. Predpisujú sa len zriedkavo, ale sú vhodné pre fajčiarky a aj pre ženy, ktoré dojčia, pretože neznižujú tvorbu mlieka, ako to robia kombinované tabletky. Možno ich brať ihneď po pôrode. Pri dojčení sú mini tabletky dostatočne spoľahlivé, keďže aj hormón stimulujúci tvorbu mlieka (prolaktín) potláča ovuláciu.

Pri mini tabletkách je dôležitá presnosť v užívaní. Ak sa tabletka neužije každý deň v tej istej hodine, je potrebné pri pohlavnom styku použiť ešte aj inú antikoncepčnú metódu.

Poskoitálne tabletky

Veľká pozornosť sa venuje aj tzv. poskoitálnej antikoncepcii. Sú to tabletky, ktoré obsahujú vysoké dávky estrogénu a progesterónu. Ich cieľom je zabrániť oplodneniu tým, že znemožňujú rast výstelky maternice (endometria), takže nie je schopná zabezpečiť dostatočnú cirkuláciu pre oplodnené vajíčko a taktiež znemožňujú jeho transport. Poskoitálne tabletky sú len na lekársky predpis a predpíšu sa len vo výnimočných prípadoch a to: ak zlyhala použitá iná antikoncepčná metóda, pri znásilnení, pri neúspešnej prerušovanej súlože atď. Dve tabletky treba užiť, čo najskôr po pohlavnom styku a ďalšie dve po 12. hodinách. Opatrenie je efektívne len v tom prípade, ak prvá dávka bola užitá do 72. hodín od nechráneného pohlavného styku. Poskoitálne tabletky nie sú vhodné ako forma pravidelnej antikoncepcie. V prípade, že žena je už tehotná, tak tieto tabletky svojím účinkom môžu poškodiť plod. Na druhej strane sú poskoitálne tabletky lepšie ako interupcia. Po nechránenom pohlavnom styku, alebo pri zlyhaní inej použitej antikoncepcie je lepšie obrátiť sa ihneď na lekára a ten určí ďalší postup.

Pri jej použití však treba pamätať na radu vedľajších účinkov, ktoré so sebou prináša, ako sú: nauzea, zvracanie, bolestivý tlak na prsiach, bolesti hlavy, mierne krvácanie alebo špinenie.

Injekčná aplikácia hormónov

Injekčne sa podávajú depotné gestagény – progestín, čiže neobsahujú estrogén.

Podávajú sa jednorázovo hlboko do svalu, obyčajne na 5. až 8. deň cyklu. Aplikuje to lekár v pravidelných intervaloch, zvyčajne každé tri mesiace. Je to veľmi spoľahlivá forma antikoncepcie.

Hormonálna injekcia bráni počatiu zhusťovaním hlienu, ktorý pokrýva krček maternice, čím zamedzuje sperrniám vstup do maternice. Injekcia navyše pôsobí aj na výstelku maternice tým, že nie je schopná prijať oplodnené vajíčko. Neodporúča sa táto forma antikoncepcie pre dojčiace ženy, lebo ovplyvňuje tvorbu mlieka tým, že ju znižuje. Takisto zapríčiňuje nepravidelné krvácanie, alebo dlhodobo trvajúcu amenoreu (stav bez menštruácie).

Je kontra indikovaná u mladých dievčat a žien, ktoré chcú mať ešte deti, pretože po vysadení tejto formy antikoncepcie býva návrat k plodnosti zdĺhavý (môže to trvať aj niekoľko mesiacov). Navyše pri dlhodobom užívaní sa organizmus ochudobňuje o dávky estrogénov a hrozí vznik osteoporotických (rednutie kostí) zmien na kostre.

Hormonálne implantáty

Hormonálne implantáty sú dlhodobo účinné antikoncepčné prostriedky. Majú tvar tyčinky. Sú vyrobené zo syntetického materiálu a zavádzajú sa priamo pod kožu, na vnútornú stranu hornej časti ramena. Po ich implantácii sa po dobu 3. až 5. rokov do tela postupne uvoľňuje malá, rovnomerná dávka hormónu, ktorý blokuje ovuláciu. Taktiež tento hormón zvyšuje viskozitu hlienu v krčku maternice, a tým zabraňuje preniknutiu spermiám. Hormonálne implantáty možno považovať zaveľmi spoľahlivú formu antikoncepcie, ale na druhej strane vôbec nechránia pred sexuálne prenosnými chorobami. Ich spoľahlivosť sa dá prirovnať k chirurgickej sterilizácie. (Spoľahlivosť je 99, 9%).

Zavádzanie ako aj odstránenie implantátu musí vykonať iba vyškolený lekár. Implantáty sa musia vymieňať každé 3. až 5. rokov, tak ako to stanovuje výrobca. Nesmiete však zabúdať na pravidelné ročné prehliadky.

Hormonálne implantáty

Hormonálne implantáty sú určené a vhodné hlavne pre tie ženy, ktoré hľadajú dlhodobú formu antikoncepcie a na pravidelné branie hormonálnych tabletiek často zabúdali. Nemali by ich používať dojčiace ženy alebo ženy, ktoré majú závažný zdravotný problém ako napríklad: ochorenia pečene, rakovinu prsníka, nevysvetliteľné vaginálne krvácanie. Po zavedení implantátov sa po dobu jedného roka môžu objaviť ich nežiaduce účinky ako je: nepravidelné krvácanie alebo špinenie

Najvhodnejším obdobím zavedenia implantátu je obdobie medzi 1. až 5. dňom menštruačného cyklu. V tomto období existuje najmenšia pravdepodobnosť tehotenstva. Zákrok trvá len niekoľko minút. Implantáty začnú naplno účinkovať 24 hodín po zavedení. Implantáty nie sú vôbec vidno, ale možno ich nahmatať prstami. Ak sa na ruke s implantátom objaví hnis, krvácanie alebo žena pociťuje bolesť, treba ihneď navštíviť lekára, môže ísť o infekciu.

Použitá literatúra
  • Diplomová Práca, Plánované rodičovstvo ako základné ľudské právo, Katarína Pramuková, Martin 2003