Infertilita, neschopnosť donosiť plod

Infertilita znamená neschopnosť ženy donosiť a porodiť životaschopné dieťa pri zachovanej schopnosti ženy otehotnieť. Obvykle takéto ženy často bez väčších problémom otehotnejú, ale každé tehotenstvo končí potratom. Viac ako tri potraty za sebou sa zvykne označovať ako habituálne potrácanie.

Dalo by sa povedať, že skoro každé 6 tehotenstvo (teda cca 15%) končí samovoľným potratom pred 12 týždňom.

Príčinou môže byť napríklad ochorenie pohlavných orgánov ženy a to najmä maternice, celkové choroby ženy, alebo vplyv vonkajšieho prostredia. Rovnako na tom môžu mať podiel viny dedičné poruchy plodu, niektoré infekcie ako napr. toxoplazmóza.

Liečba takýchto stavov je závislá na vyvolávajúcej príčiny a obvykle sa nasledujúce tehotenstvo považuje za rizikové a viac sledované, ako u iných žien.