Infertilita, neschopnosť donosiť plod

Infertilita znamená neschopnosť ženy donosiť a porodiť životaschopné dieťa pri zachovanej schopnosti ženy otehotnieť. Obvykle takéto ženy často bez väčších problémom otehotnejú, ale každé tehotenstvo končí potratom. Viac ako tri potraty za sebou sa zvykne označovať ako habituálne potrácanie. Dalo by sa povedať, že skoro každé 6 tehotenstvo (teda cca 15%) končí samovoľným potratom pred … Pokračovať v čítaní: Infertilita, neschopnosť donosiť plod

Amniocentéza

Amniocentéza je diagnostická metóda, ktorou odhaľujeme niektoré geneticky podmienené ochorenia najčastejšie je to Downov syndróm. Amniocentéza predstavuje odber plodovej vody u tehotnej ženy, pod ultrazvukovou kontrolou. Bunky plodu, ktoré sa v plodovej vode nachádzajú nám slúžia ako genetický materiál na vyhľadávanie a diagnostikovanie rôznych vrodených chýb plodu. Najčastejšie sa amniocentéza vykonáva medzi 16. až 20. … Pokračovať v čítaní: Amniocentéza

Anémia

Anémia (chudokrvnosť) je nedostatok krvného farbiva (hemoglobínu) a červených krviniek. Schopnosť krvi dodávať tkanivám kyslík je nedostatočná a znižuje sa aj výkonnosť organizmu. Príčinou je nedostatočná tvorba červených krviniek, alebo ich hromadný zánik. Medzi príznaky anémie patrí: únava, malátnosť, strata výkonnosti, slabosť, závrate, pískanie v ušiach, poruchy sústredenia, poruchy prijímania stravy, plynatosť, úbytok na váhe, … Pokračovať v čítaní: Anémia

Anestézia

Anestézia predstavuje znecitlivenie, stratu vnímania dotyku, bolesti a tepelných zmien. O anestézii najčastejšie hovoríme v spojitosti s operačným výkonom. Tento typ anestézie odborne označujeme výrazom celková anestézia alebo narkóza. Okrem celkovej anestézie, pri ktorej pacient nie je pri vedomí, poznáme ešte aj miestnu alebo lokálnu anestéziu. Pri lokálnej anestézii je pacient pri vedomí, umŕtvi sa … Pokračovať v čítaní: Anestézia

Antibiotiká

Antibiotiká (ATB) sú látky, ktoré zastavujú rast mikroorganizmov, hlavne baktérií, chlamýdií a mykoplazmat, pretože ich priamo ničia. Pôvodne boli tieto látky produkované hlavne plesňami, teraz sa vyrábajú synteticky. Antibiotiká sa delia na skupiny podľa chemického zloženia a účinku na baktérie. Poznáme: Baktericídne ATB, ktoré priamo ničia baktérie. Bakteriostatické ATB, tlmia rast a množenie baktérií, ktoré … Pokračovať v čítaní: Antibiotiká

Cytológia – PAP test

Cytológia, cytologické vyšetrenie (PAP – test) je vyšetrenie ľudských buniek získaného sterom z krčku maternice (cervix) pri gynekologickom vyšetrení. Ster sa získava špeciálnymi štetičkami tzv. brushom. Bunky získané zo steru sa nanášajú na cytologické sklíčko, kde sa získaný materiál hneď fixuje špeciálnym prípravkom na to určeným.  Lekár následne sklíčko posiela do špecializovaného laboratória, kde laborantky … Pokračovať v čítaní: Cytológia – PAP test

Downov syndróm

Downov syndróm je genetické  ochorenie, podmienené génovou mutáciou, ktorá sa prejaví tzv. trizómiou 21. chromozómu. Preto sa často krát toto ochorenie nazýva aj trizómia 21. Výskyt downovho syndrómu u detí sa výrazne zvyšuje s vekom matky. Udáva sa cca 1:100 ak matka má 40 rokov. Preto je veľmi dôležité, aby budúca, matka po 35. roku života, absolvovala … Pokračovať v čítaní: Downov syndróm

Embryo

Embryo je zárodok, ktorý vzniká oplodnením ženskej a mužskej pohlavnej bunky. Vyvíja sa v maternici. Oplodnené vajíčko embryom označujeme do 8 týždňa tehotenstva, behom ktorého sa vyvíjajú základy všetkých orgánov (organogenéza). Od 8 týždňa a ďalej sa embryo mení na plod.

Endometrium

Endometrium je vnútorná sliznica maternice, ktorá podlieha v priebehu menštručného cyklu hormonálnym zmenám. Každým menštruačným krvácaním sa odlučuje a spolu s menštruačnou krvou odchádza z tela von. Na začiatku cyklu sa opäť začne zväčšovať a rásť, aby tak bola pripravená na prijatie oplodneného vajíčka. Ak v danom cykle k oplodneniu nedôjde, tak opäť menštruačnou krvou je z tela vylúčená. Tento cyklus sa za … Pokračovať v čítaní: Endometrium

hCG

Human choriogonadotropín alebo hCG, často krát označovaný ako hormón gravidity, vzniká v tele po oplodnení vajíčka a je produkovaný samotným embryom. Po 7. až 9. dňoch od oplodnenia je možné tento hormón vyšetriť z krvi a následne po 14. dňoch od oplodnenia ho zachytia už aj tehotenské testy v moči.  Aj keď v dnešnej dobe si žena môže urobiť tehotenský … Pokračovať v čítaní: hCG