Krvný obraz

Krvný obraz (KO) je jedno zo základných vyšetrení krvi, ktorého cieľom je zistenie množstva červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov), krvných doštičiek (trombocytov), množstvo červeného krvného farbiva (hemoglobínu), percentuálne zastúpenie erytrocytov k celkovom množstve  krvi (hematokrit). Podľa takto získaných hodnôt vieme odhaliť niektoré infekcie, získame prehľad o krvotvorbe a môžeme diagnostikovať niektoré krvné ochorenia.

Fyziologické hodnoty KO:

  • Erytrocyty / RBC :  3,70 – 5,25 (10 na 12/l)
  • Leukocyty / WBC:  4,00 – 10,00 (10 na 9/l)
  • Trombocyty / PLT: 150,0 – 400,0 (10 na 9/l)
  • Hemoglobín / HGB: 124,0 – 155,0 (g/l)
  • Hematokrit / HCT: 0,36 – 0,46

Každé laboratórium má svoje referenčné hodnoty, preto sú prípustné malé odchýlky.