Maternica a príčiny neplodnosti

Na ženskej neplodnosti sa dosť značnou mierou podpisujú rôzne ochorenia maternice, ktoré majú za následok poruchu uhniezdenia embrya (oplodnené vajíčko), alebo zabraňujú v jeho v normálnom raste. Niektoré ženy sa narodia s rôznymi anomáliami (poškodeniami) maternice. Tie sa stávajú nepriaznivými pre ďalší vývoj a rast plodu, a žena obyčajne samovoľne potratí. Na príčine je nielen zmenený tvar maternice, ale aj nedostatočné cievne zásobenie a vyživovanie samotnej maternice. Dalo by sa skôr povedať, že žena je s takýmto postihnutím viac infertilná (infertilita = neschopnosť donosiť a porodiť životaschopné dieťa) ako sterilná.

Okrem anatomických porúch, ktoré sa podieľajú na neschopnosti otehotnieť alebo donosiť zdravé dieťatko, plodnosť ženy ovplyvňuje výskyt polypov alebo myómov v maternici. Polypy sú malé útvary, ktoré rastú v dutine maternice a svojou prítomnosťou znemožňujú normálne uhniezdenie (nidáciu) oplodneného vajíčka. Poväčšine sú benígneho, teda nezhubného charakteru, ale pokiaľ sa to dá radšej sa odstraňujú a posielajú na histológiu, aby sa ich benígnosť potvrdila.Myómy sú svalové, nezhubné nádory, ktoré sa môžu nachádzať na maternici, na sliznici maternice, alebo vrastajú do jej svaloviny. Môžu byť na stopkách alebo aj bez nich. Príčina prečo vôbec vznikajú a na aký podnet, lekári do dnes neprišli. Príčina ich vzniku je nejasná, existujú len rôzne dohady, ktoré nie sú ničím podložené. Svojou prítomnosťou, záleží hlavne od ich veľkosti a lokalizácie, môžu zapríčiniť deformáciu maternice, a tým neschopnosť uhniezdenia oplodneného vajíčka (embrya). Ak u ženy boli pri vyšetrení objavené myómy a s najväčšou pravdepodobnosťou sú príčinou, že žena nemôže donosiť a porodiť životaschopné dieťatko, tak sa navrhuje ich odstránenie.

Príčinou neplodnosti spájajúcou sa s maternicou, je porucha sliznice (endometria) maternice. Tá najčastejšie pri nedostatočnej hormonálnej činnosti nedorastie do želanej hrúbky a teda tým znemožňuje prijatie embrya a jeho ďalší vývoj nie je možný. Žena pri takomto stave samovoľne plod potratí.

Použitá literatúra

  • Léčba neplodnosti, C. M. Doherty a M. M. Clark
  • Gynekologie, L. Rob, A. Martan, K. Citterbart a spol.