Maternica – Prečo neplní svoju funkciu?

Čo je maternica?

Maternica (uterus) je malý, dutý orgán, umiestený v strede našej  panvy. Veľkosťou ako aj tvarom pripomína hrušku.  U nás žien, ktoré sme ešte nerodili (nulipara) je dlhá asi 6 – 8 cm, široká 4 – 5 cm a hrubá 2,5 – 3 cm. Počas tehotenstva sa mnohonásobne zväčší. Jej hmotnosť zo 40 – 50 g vzrastie až na 1000 g. Po pôrode sa znova zmenší, ale aj tak ostáva o 1 cm väčšia a hmotnosť sa zväčšuje o 60 g.

Maternica sa skladá z tela a krčka (cervix) materince. Z bočných strán do nej ústia vajíčkovody. Hrubé steny maternice (myometrium) sú z vnútornej strany vystlané sliznicou (endomeriom). Táto sliznica v priebehu cyklu podlieha hormonálnym zmenám tzv. proliferuje – rastie a ak nedôjde k oplodneniu, tak spolu s menštruačnou krvou odchádza preč z tela.

U mnohých z nás je maternica otočená smerom dopredu. Odborne tomu hovoríme antversio et anteflexio uteri – AVF. Nie je však nič výnimočné, ak je orientovaná smerom dozadu, retroversio flexio uteri – RVF. Toto uloženie je menej časté, ale vyskytuje sa. Našu plodnosť to ale výrazne neovplyvňuje.

Ochorenia maternice

Rôzne ochorenia maternice môžu mať za následok poruchy uhniezďovania (nidácie) oplodneného vajíčka – embrya, jeho zachytenie v dutine maternice, alebo schopnosti embrya pokračovať v raste. Najčastejšími príčinami, ktoré zabraňujú oplodnenému vajíčku sa uhniezdiť a ďalej sa vyvíjať v maternici sú:

  • Anatomické odchýlky maternice – sú vrodené chyby maternice. Patrí sem jednorohá maternica – unicornis, dvojrohá maternica – bicornis, maternica s prepážkou – uterus septum, zmenšená maternica – hypoplázia atd.
  • Nezhubné (benígne) nádory – polypy a myómy, ktoré svojím umiestnením znemožňujú uhniezdenie oplodneného vajíčka a jeho následný vývoj. Majú za následok potraty, predčasné pôrody a často sú príčinou neplodnosti (sterilita).
  • Endometritis – zápal sliznice maternice. Obyčajne tento zápal vyvolávajú baktérie, ktoré sa do maternice dostanú z pošvy ako je pôvodca chlamýdiovej infekcie (Chlamydia trachomatis) alebo kvapavky (Neisseria gonorrhoeae).

Diagnostika a liečba

Najbežnejším vyšetrením je ultrazvukové vyšetrenie maternice. Týmto vyšetrením lekár u nás odhalí anatomické odchýlky, určí jej veľkosť a tvar ako aj umiestnenie a orientáciu. Pri hľadaní možnej príčiny nám pomáha aj biopsia (odber tkaniva a následné vyšetrenie v laboratóriu) endometria, hysteroskopia (endoskopické vyšetrenie dutiny maternice špeciálnou optikou cez pošvu) a laparoskopia (endoskopické vyšetrenie cez brušnú dutinu špeciálnou optikou).

Spôsob liečby samozrejme závisí od vyvolávajúcej príčiny. Napríklad pri hypoplázii je to hormonálna liečba. Pri diagnostikovaní infekcie je protizápalová liečba a pri vývojových poruchách je liečba operačná, čiže chirurgická.