Mechanické druhy antikoncepcie

Mechanické (bariérové) druhy antikoncepcie bránia počatiu tým, že vytvárajú fyzickú prekážku medzi prenikajúcimi sperrniami a maternicou. Každá bariérová antikoncepčná pomôcka by sa mala používať so spermicídnym gélom, ktorý spermie pri dotyku ničí. Zistilo sa, že barierové metódy nie sú pri prevencii tehotenstva natoľko spoľahlivé ako hormonálne metódy. Medzi mechanické – bariérové metódy antikoncepcie patrí:

  • Prerušovaná súlož
  • Mužský prezervatív
  • Ženský prezervatív
  • Cervikálna čiapočka
  • Vaginálny pesar
  • Vaginálna špongia
  • Vnútromaternicové teliesko

Prerušovaná súlož – Coitus interuptus

Je to najpoužívanejšia metóda na zabránenie počatiu, i keď nevedie k sexuálnemu uspokojeniu ženy a je zaťažená neprimeraným počtom zlyhaní. Spočíva v tom, že muž pred ejakuláciou vyberie penis z pošvy partnerky. Potom ejakulácia nastáva mimo rodidiel ženy. Jej nevýhodou sú nároky na sebakontrolu, ktorá môže nepriaznivo psychicky pôsobiť na obidvoch partnerov. Nadmerné sústredenie môže znižovať sexuálne uspokojenie a časť semena môže uniknúť do pošvy ešte pred ejakuláciou. Muži so sklonom k predčasnej ejakulácii sa na tento spôsob antikoncepcie nehodia vôbec.

Mužský prezervatív – Coitus condomatus

Mužská ochrana, kondóm alebo prezervatív je jednoduchý, neškodný a pomerne bezpečný spôsob antikoncepcie. Našiel široké uplatnenie v populácii. Je zhotovený väčšinou z latexu alebo polyuretánu.

Kondóm sa navlieka na stoporený pohlavný úd pred pohlavným stykom, aby zabránil semenu obsahujúcemu spermie dostať sa do vagíny. Existuje veľa druhov kondómov. Niektoré sú lubrifikované alebo pokryté vrstvou spermicídneho gélu. Pre maximálnu účinnosť je potrebné vyňať penis z pošvy hneď po styku. Treba dávať pozor, aby prezervatív nebol poškodený pred použitím a veľkú pozornosť treba venovať, aby pri vyberaní penisu z pošvy sa kondóm nezosunul dole. Kondómchráni aj pred sexuálne prenosnými chorobami ako je napríklad AIDS. Pri pohlavnom styku dochádza k výmene telesných tekutín, ktoré môžu obsahovať baktérie alebo iné choroboplodné organizmy a tie spôsobujú prenos choroby. Ak kondóm spôsobuje nejaké nepríjemné pocity, odporúča sa do vagíny alebo na penis naniesť lubrikačný gél. S latexovými kondómami treba používať iba vodné lubrikačné gély, pretože olejové lubrikanty môžu latex narušiť. Je dôležité pamätať na to, že lubrikant nie je spermicíd (preto neposkytuje antikoncepčnú ochranu) a nechráni ani pred prenosnými chorobami. Kondóm je vhodný najmä pri náhodných pohlavných stykoch a u mladých osôb s menšou pravidelnosťou a častosťou pohlavného styku. (Spoľahlivosť je 88%).

Ženský prezervatív

Ženský prezervatív (femidóm) sa podobá mužskému kondómu, je ale väčší, dlhší na obidvoch koncoch vybavený flexibilnými krúžkami. Do pošvy sa zavádza podobne ako diafragma (vaginálny pesar) a tým pádom pokrýva celú pošvovú stenu. Problém je lubrikácia, aj keď sám femidóm je vybavený lubrikantom, takže je klzký. Niekedy sa kombinuje s antikoncepčným krémom aplikovaným vo vnútri, ako aj zvonka, t.j. medzi femidóm a stenou pošvy. Hlavnou výhodou a odlišnosťou od mužského kondómu je, že sa aplikuje ešte pred pohlavným aktom, takže nemusí sa prerušovať milovanie. Chráni tiež pred pohlavne prenosnými chorobami. Spočiatku používanie ženského kondómu spôsobuje zvláštne pocity, na ktoré si pár musí zvyknúť, ak nie, potom treba zvoliť iný druh antikoncepcie. U nás sa ešte nepoužíva. (Spoľahlivosť je 79%).

Cervikálna čiapočka

Cervikálna čiapočka je najčastejšie vyrábaná z gumy, latexu alebo plastu. Nasadzuje sa na krčekmaternice a tým je mechanickou prekážkou pre spermie, ktoré sa ďalej nedostanú. Často sa používa so spermicídnym gélom (spermicíd ničí spermie, ktoré sa náhodne dostali poza ňu).

Pred aplikáciou cervikálnej čiapočky by mal ženu vyšetriť gynekológ. Je dôležité vylúčiť akékoľvek anatomické odchýlky, ktoré by mohli vyvolať zlyhanie metódy. Toto vyšetrenie je dôležité aj z hľadiska určenia správnej veľkosti čiapočky. Cervikálna čiapočka sa zavádza do pošvy 2 hodiny pred pohlavným stykom a po akte by sa mala vybrať do uplynutia 6. hodín. Tento interval ja dôležité dodržať preto, aby sme sa ubezpečili, že spermicíd usmrtil všetky spermie. Jeho dlhšie ponechanie vo vnútri, môže vyvolať zápalové komplikácie a nepríjemne zapáchajúci výtok. Cervikálna čiapočka sa môže použiť opakovane max. 2 roky. Po každom použití sa musí umyť a uskladniť na suchom mieste. Ak sa žena aj po pôrode rozhodne používať cervikálnu čiapočku, je dôležitá návšteva gynekológa, ktorý zvolí správnu veľkosť pre krček, ktorý je pôrodom zmenený. (Spoľahlivosť je 73%).

Cervikálny klobúčik

Vaginálny pesar – diafragma

Je to tiež tenký gumený klobúčik a žena si ho môže zakladať sama podobne ako cervikálnu čiapočku. Pred použitím je vhodné vyšetrenie gynekológom, aby určil správnu veľkosť. Pesar musí priliehať k pošvovým stenám, pokrývať krček a nesmie tlačiť. Dá sa zaviesť už 2 hodiny pred pohlavným stykom, takže nenarúša priebeh intímnej udalosti ako iné mechanické prostriedky. Niektorá literatúra uvádza, že sa má vybrať do 8. hodín po styku, inak môže vyvolať vážnu bakteriálnu infekciu (syndróm toxického šoku). Ak od posledného styku uplynulo 6 hodín a očakáva sa ďalší styk – pesar je nutné vybrať, umyť, naniesť znovu spermicíd a zaviesť do pošvy. Pamätať treba na to, že pri zakladaní aj pri vyberaní pesaru z pošvy treba mať čisté ruky. Po vybratí, pesar treba umyť neparfumovaným mydlom z obidvoch strán a nechať ho voľne vysušiť. Nikdy sa diafragma nevyvára!

Občas ho skontrolujte proti svetlu, či nie je na povrchu poškodený. Neodporúča sa ho používať viac ako 1 rok. Účinnosť tejto metódy stúpa, ak sa použije s antikoncepčným krémom alebo želé.(Spoľahlivosť je 82%).

Vaginálny pesar

Pesar zlyháva väčšinou následkom nesprávneho a nedôsledného používania, pretože dobre nedolieha, prípadne nebol v odporúčanom čase odstránený alebo sú v ňom dierky. Je spoľahlivejší pre ženy, ktoré už rodili ako cervikálna čiapočka. Len veľmi málo žien pociťuje pri používaní pesaru vedľajšie účinky.

Vaginálna špongia

Vaginálna špongia je obdobou diafragmy, ľahšie sa používa a na založenie nevyžaduje profesionálne skúsenosti. Je to však aj menej efektívny spôsob antikoncepcie. Tvarovo pripomína klobúčik huby, je nasiaknutá spermicídom a vkladá sa do hornej časti vagíny. Jej antikoncepčný účinok spočíva v absorpcii ejakulátu, aktívnym pôsobením spermicídov a mechanicky zabraňuje prenikaniu spermiám do endocervikálneho kanála.

Aplikuje sa tak, že sa najskôr zvlhčí vodou a vyklenutou časťou sa priloží na krček. Ponecháva sa v pošve aspoň 6 hodín po koite max. však po 24. hodinách sa musí vybrať. Vaginálna špongia je vhodná len na jedno použitie. Nežiaducim účinkom môže byť alergia na spermicíd. Po dlhšom ponechaní môže vyvolať nepríjemný zápach spojený s výtokom z pošvy. Niektorí ľudia hovoria, že používanie pesaru alebo špongie znižuje spontánnosť styku, iní pokladajú za rušivú manipuláciu s genitáliami pri vkladaní a vyberaní ochranného prostriedku. Veľa ľudí považuje túto procedúru za súčasť milostného styku.

Vnútromaternicové teliesko

Ide o teliesko z plastickej látky (polystyrénu) v rôznych podobách. Môžeme sa stretnúť so špirálami, slučkami, mašličkami alebo majú tvar písmena „T“. Zavádzať ich musí skúsený gynekológ pomocou špeciálneho zavádzača za sterilných podmienok do dutiny maternice. Podľa veľkosti dutiny maternice zistenej sondážou sa vyberie vhodné teliesko. V súčasnosti sa používajú také telieska, ktoré uvoľňujú bioaktívne látky.

Existujú dva typy vnútromaternicových teliesok. Jeden je pokrytý medeným drôtikom a druhý obsahuje ženský hormón progesterón. Medené vnútromaternicové teliesko možete nosiť až 5 rokov a jeho spoľahlivosť je pomerne vysoká. Z tohto telieska sa potom meď kontinuálne uvoľňuje do intrauterinného prostredia, čím sa zvyšuje antikoncepčný účinok. Presný mechanizmus účinku týchto teliesok nie je zatiaľ známy. Takže tieto telieska skutočne zabraňujú počatiu a nie sú teda len inhibítormi nidácie oplodneného vajíčka. Medené teliesko väčšine žien vyhovuje, pretože sa nemusí tak často vymieňať. Malá frekvencia výmeny navyše znižuje riziko zriedkavých, ale možných komplikácií pri zavádzaní telieska (infekcie a poškodenie maternice).

Aj telieska s progesterónovým nosičom majú takisto vysoký antikoncepčný efekt.(Spoľahlivosť až 98%). Počas zavedenia takéhoto telieska sa po dobu 1. až 3. rokov (záleží od odporúčania výrobcu) uvoľňujú malé dávky hormónu. Po uplynutí doby použiteľnosti sa musí teliesko vymeniť za nové. Progesterónové teliesko bráni tehotenstvu tým, že zhusťuje cervikálny hlien a stenčuje výstelku maternice. V dôsledku toho existuje malá pravdepodobnosť, že by sa spermie dostali do maternice, a že by sa oplodnené vajíčko uchytilo v stene maternice.

Vnútromaternicové teliesko sa odporúča ženám, ktoré už majú aspoň jedno dieťa, alebo vôbec nechcú deti a sú staršie ako 35 rokov. U žien, ktoré ešte nerodili, by sa mali zavádzať iba v špeciálnych prípadoch. Je vhodné ak žena žije v obojstrannom monogamnom zväzku, pretože sa tým znižuje riziko zápalu malej panvy vyvolané sexuálne prenosnými chorobami.

Telieska sa zavádzajú do dutiny maternice ambulantne, a to zvyčajne počas menštruácie (obvykle v strede cyklu, na 4 až 5 deň). V tomto čase je najmenšia pravdepodobnosť existujúceho tehotenstva a krček je mierne pootvorený, čo zavádzanie telieska tým len uľahčí. Po pôrode sa odporúča počkať zo zavedením telieska minimálne 6. týždňov, pretože involúciou (sťahovaním) maternice by sa teliesko mohlo dostať von. Lekár pred zavedením telieska môže odporučiť per orálne (ústne) antibiotikum, ktoré žena užije asi jednu hodinu pred zavádzaním. Tento liek slúži ako prevencia bakteriálnej infekcie. Taktiež môže odporučiť liek proti bolesti, pretože počas zavádzania telieska aj po ňom môže žena trpieť kŕčmi maternice. Po dôkladnej dezinfekcii vonkajších rodidiel, lekár pomocou pošvových zrkadiel uchytí krček, potom zmeria dĺžku maternice pomocou sondy. Vnútromaternicové teliesko sa zavádza tenkou umelohmotnou rúrkou (zavádzačom), čo najvyššie do maternice. Zavádzač sa potom pomaly vyberie a vnútromaternicové teliesko sa rozvinie do želateľného tvaru. Dve šnúrky visiace z telieska cez krček lekár skráti na praktickú dĺžku. Pri ďalšej kontrole (asi o mesiac) lekár skontroluje, či je vnútromaternicové teliesko správne umiestnené.

Vnútromaternicové teliesko

Antikoncepčný účinok najčastejšie zlyháva tým, že teliesko nie je na svojom mieste. Je dôležité kontrolovať šnúrky telieska raz mesačne vždy po skončení menštruácie. Ak sa šnúrky nedajú nahmatať, treba okamžite vyhľadať lekára. Vyvrhnutie telieska kontrakciami počas menštruácie nie je veľmi častý jav a väčšinou sa prihodí počas troch mesiacov po zavedení.

Použitá literatúra

  • Diplomová Práca, Plánované rodičovstvo ako základné ľudské právo, Katarína Pramuková, Martin 2003