Mužská neplodnosť

Všeobecne v minulosti bola neplodnosť v páru považovaná skôr za ženský problém ako problém u muža. Ale tieto časy sú už dávno za nami. Rovnako ako u žien, tak aj u mužov je mnoho vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré sa podieľajú na tom, že môžu negatívne ovplyvniť jeho plodnosť.

Na neplodnosti páru sa muž podieľa 35 až 40% z uvedených prípadov neplodnosti a v ďalších 25% sa môže kombinovať neplodnosť oboch partnerov, nie len jedného.

Podiel mužskej neplodnosti sa rokmi výrazne zvyšuje!

Takže, keď po jednom roku pravidelného, nechráneného styku žena neotehotnie, jedným z prvých vyšetrením je vyšetrenie plodnosti muža. Urobenie tzv. spermiogramu. Príčina mužskej neplodnosti môže byť z oblasti sexuálneho života, v patológii spermií, alebo v obštrukcii vývodových semenných ciest, teda ciest ktorými prechádzajú spermie z tela von pri orgazme. Nezanedbateľnou príčinou mužskej neplodnosti je aj psychická záťaž.

Muž veľmi ťažko nesie diagnózu „neplodnosti“, pretože sa obáva ako to jeho okolie príjme a či ho z toho dôvodu už nebudú považovať za dostatočného muža. Čo samozrejme nie je správne, ale mnoho mužov si myslí, že zlyhalo! Je dôležité si stále opakovať, že za neplodnosť nemožno nikoho obviňovať. Či je neplodný muž alebo žena, tak následky nesú obaja. Únava, stres ale ja depresie sú nezanedbateľnými faktormi, ktorý výrazne zasahujú do plodnosti muža. Rovnako tak aj požívanie návykových látok, ako je alkohol, fajčenie užívanie drog. Treba si dávať veľký pozor aj na zranenia tejto oblasti. Zranenie napríklad pri športe, alebo autonehode môžu výrazne a to negatívne zasiahnuť do tvorby spermií, poškodiť varlata alebo prerušiť cestu pre spermie smerom von. Rovnako poranenie močového mechúra, alebo prostaty, môžu mať na plodnosť muža negatívny vplyv. Zase poranenie miechy znemožnia ejakuláciu, takže všetko so všetkým súvisí a tak treba aj k svojmu telu pristupovať.

Použitá literatúra

  • Léčba neplodnosti, C. M. Doherty a M. M. Clark
  • Gynekologie, L. Rob, A. Martan, K. Citterbart a spol.