Neplodnosť a Sterilita

Väčšine párov, ktoré sa snažia aktívne počať, sa to aj do jedného roka podarí. Aktívna snaha o počatie znamená, mať nechránený pohlavný styk (a to pomerne často) hlavne v čase, keď žena má ovuláciu, a teda najväčšiu pravdepodobnosť otehotnieť. Mnohých z nás ani len vo sne nenapadne, že by sme nemohli mať vlastných potomkov. Je to predsa naše právo a každý z nás to považuje za samozrejmosť vychovávať vlastných potomkov. Situácia sa zmení v okamihu, keď zistíme, že to nie je vôbec také jednoduché. S touto myšlienkou sa stretneme bohužiaľ až vtedy, keď sa nám nedarí v tejto oblasti. Zmieriť sa s touto skutočnosťou a prijať diagnózu, že som neplodný / neplodná je veľmi náročné a spočiatku neprijateľné!

Pýtame sa samých seba:

  • Prečo práve ja?!
  • Prečo sa to muselo stať práve mne?!

Nie sme v tom však sami! Odhady hovoria o tom, že asi každý piaty pár má problémy s otehotnením a ani po roku aktívnej snahe sa im počať nepodarí. Čo sa týka príčin neplodnosti, sú na tom obe pohlavia rovnako. 40% všetkých prípadov neplodnosti je spôsobené mužským faktorom a druhých 40% ženským faktorom. Zvyšných 20% neplodných párov je spôsobené kombináciou mužského a ženského faktora, alebo sa na príčinu nikdy nepríde.

Mnohé problémy s neplodnosťou sú liečiteľné a vyliečiteľné, no niektoré však nie. Pretože, ak nevieme, čo presne neplodnosť spôsobuje, teda nevieme prísť na príčinu neplodnosti, liečba je veľmi náročná. Nevieme akým smerom sa liečba bude uberať a či vôbec pomôže, pretože nemáme pevne stanovený jej cieľ. Ale aj v takomto zložitom prípade bývajú lekári úspešní a pomôžu neplodnému páru, aby aj oni mohli zažiť ten neopakovateľný pocit šťastia, keď sa na tehotenskom teste objavia dva sfarbené prúžky.

Treba však pamätať aj na to, že liečba neplodnosti ešte nie je zárukou gravidity. Často samotná liečba býva emocionálne vyčerpávajúca, a tým pre pár veľmi náročná. Treba aj na túto stránku myslieť a všetko prediskutovať s lekárom a snažiť sa, čo najviac dozvedieť o možnostiach ako si pomôcť. Spoznať rôzne diagnostické a terapeutické možnosti, ktoré má pár k dispozícii a rozhodnúť sa pre tú najvhodnejšiu procedúru.

Primárna neplodnosť

Pod pojmom primárna neplodnosť máme na mysli tie páry, ktorým sa nikdy nepodarilo otehotnieť. Neplodnosť z medicínskeho hľadiska považujeme za chorobu. Neplodnosť môžeme definovať ako neschopnosť počať dieťa do jedného roku pri dobre načasovanom a nechránenom pohlavnom styku. Takéto páry by mali vyhľadať odbornú pomoc hneď po tom, čo sa im do jedného roka pri pravidelnom, nechránenom pohlavnom styku nepodarilo počať. Ženy by mali lekára vyhľadať aj skôr, ak majú viac ako 30 rokov, majú nepravidelný menštruačný cyklus, alebo sa u nich objavili iné rizikové faktory, ktoré narúšajú ich plodnosť a schopnosť otehotnieť.

Výskumy jasne dokazujú, že najväčšie problémy s plodnosťou majú ženy vo veku medzi 35. až 40. rokom života. Plodnosť rapídne začína klesať po 35. roku a po 40 – tke je to ešte horšie. V skutočnosti len 2% všetkých narodených detí, porodia ženy po 40. roku života. Neplodnosť sa netýka len žien. Rovnaký podiel na neplodnosti majú aj muži. Ak muž prekonal operáciu v oblasti slabín, mal vážny úraz v tejto oblasti, nemá zostúpené varlata (semenníky), tak po roku snaženia sa o graviditu svojej partnerky, by mal tiež vyhľadať odbornú pomoc lekára a dať si hlavne vyšetriť spermie.

Sekundárna neplodnosť

Pod pojmom sekundárna neplodnosť rozumieme, neschopnosť počať po predchádzajúcom otehotnení (či už bolo zakončené pôrodom, alebo skončilo spontánnym potratom, či interrupciou). Takže z toho vyplýva, že predchádzajúce tehotenstvo ešte nezaručuje plodnosť aj do budúcna. Niektoré páry sa stanú neplodnými po tom, ako sa pokúsia o ďalšie tehotenstvo. Zároveň si uvedomia, že pri prvom počatí mali veľké šťastie. Môže sa stať, že niektoré páry trpia primárnou neplodnosťou a po jej prekonaní následne sekundárnou neplodnosťou. Frekvencia výskytu sekundárnej neplodnosti je asi tak isto bežná ako frekvencia výskytu primárnej neplodnosti.

Použitá literatúra

  • Gynekologie a porodnictví, Gerhard Martius, Meinert Breckwoldt, Albrecht Pfleiderer
  • Léčba neplodnosti, C. M. Doherty a M. M. Clark
  • Zdravoveda pre ženy, Random House