Nepriechodnosť vajíčkovodov

Dosť častou príčinou ženskej neplodnosti je nepriechodnosť alebo chýbanie vajíčkovodu. Vajíčkovody sa stávajú nepriechodné, alebo zúžené z viacerých dôvodov. Najčastejšou príčinou poškodenia vajíčkovodu sú časté zápalové ochorenia v malej panvy. Mnohokrát sa na ochorenie, infekciu nepríde včas, teda žena nepodstúpi adekvátnu liečbu a odzrkadlí sa to na stave vajíčkovodov. Napríklad k tomuto môže dôjsť pri umelom prerušení tehotenstva, pri operáciách v oblasti malej panvy, pri endokrinných a neurovegetatývnych poruchách alebo pri prebiehajúcej bezpríznakovej chlamýdiovej infekcii, či kvapavke.

Prostredníctvom fimbrií vajíčkovody zabezpečujú uchytenie uvoľneného vajíčka pri ovulácii a zároveň zabezpečujú transport do pripravenej maternice. Problém nastáva v okamihu, kedy oplodnené vajíčko, z dôvodu zúženia vajíčkovodu alebo poškodenia steny vajíčkovodu, nemôže plynule pokračovať vo svojej ceste. Z tohto dôvodu pri takomto poškodení ženy často trpia tubárnou graviditou, teda, že vajíčko sa uhniezdi vo vajíčkovode a vtedy hovoríme o mimomaternicovom tehotenstve, ktoré sa musí zo závažných zdravotných dôvodov ukončiť. Ak sa na takúto prebiehajúcu graviditu včas nepríde, môže žene následne vyvolať veľmi vážne zdravotné problémy a to silné vnútrobrušné krvácanie, šok a dokonca aj smrť.

Pomerne závažnou komplikáciou pri snahe otehotnieť súvisiace s vajíčkovodmi, sú zrasty v panvovej oblasti. Jedná sa o tkaninové pruhy, ktoré sa tvoria medzi rôznymi panvovými a brušnými štruktúrami. Tie následne zabraňujú vajíčkovodu o správne uchytenie uvoľneného vajíčka, a tým následne znemožňuje aj jeho transport do maternice. Častou príčinou zrastov sú prekonané zápaly v panvovej oblasti, prasknutie slepého čreva, v minulosti podstúpené operácie v brušnej oblasti alebo endometrióza. Veľmi smutná správa je, že vzrasti v tejto oblasti sú veľmi ťažko operačne liečiteľné a často tieto zákroky vedú k vzniku nových zrastov, preto sa takýmto ženám odporúča podstúpenie oplodnenia mimo maternice (IVF). Pri IVF sa obchádzajú vajíčkovody a oplodnené vajíčko sa implantuje priamo do maternice.

Použitá literatúra

  • Léčba neplodnosti, C. M. Doherty a M. M. Clark
  • Gynekologie, L. Rob, A. Martan, K. Citterbart a spol.