Ovariálny faktor ženskej neplodnosti

Ako ovariálny faktor ženskej neplodnosti sa označuje porucha činnosti vaječníkov a to buď v obmedzení, alebo v zástave tvorby zrelých oocytov (vajíčok). Tomuto druhu neplodnosti sa zvykne hovoriť aj funkčná neplodnosť. Porucha ovulácie sa vyskytuje u viac ako 25% žien a radí sa medzi najčastejšie príčiny porúch plodnosti.

Medzi ovariálne faktory zapríčiňujúce ženskú neplodnosť patrí:

  • Polycystické ováriá
  • Predčasné ovariálne zlyhanie

Polycystické ováriá

Ďalším pomerne vážnym stavom, ktoré môžu byť príčinou neplodnosti sú polycystické ováriá (vaječníky). Za vznikom polycystických ovárií najčastejšie môžu hormonálne poruchy. Na vaječníkoch pri tomto stave sa nachádzajú drobné cysty, ktoré vznikli pri poruche uvoľnenia vajíčka pri ovulácii. Obyčajne pri tomto stave žena nemáva pravidelnú menštruáciu, alebo menštruáciu vôbec nedostáva. Zvýšené ochlpenie, akné a obezita sú častou príčinou polycystických ovárií (PCOS) a teda príčinou neplodnosti.

Predčasné ovariálne zlyhanie

Funkcia každého vaječníka jedného dňa bohužiaľ skončí. U niektorých žien sa to môže stať oveľa skôr ako by sme očakávali. Za predčasné ovariálne zlyhanie považujeme stav, kedy k strate funkcii vaječníkov dôjde skôr ako pred 40. rokom života. Aj ženy s takouto diagnózou môžu mať naďalej menštruáciu, tá však obyčajne býva nepravidelná a časom sa úplne zastaví. Menopauzálne, klimakterické príznaky môžu prísť náhle, alebo ich nástup môže byť pozvoľný. Aj v takomto prípade u ženy môže dôjsť k uvoľneniu vajíčka, dokonca k oplodneniu. Toto vajíčka však je spravidla menej kvalitné a často takáto gravidita končí samovoľným potratom. Príčinou predčasného ovariálneho zlyhania môže byť genetická predispozícia, autoimunitné poruchy, rádioterapia alebo chemoterapia, ktoré sú podávané pri rakovinových ochoreniach. Alebo taktiež príčina nemusí byť jasná. Obyčajne, aby žena s touto diagnózou otehotnela potrebuje vajíčko od darkyne.

Použitá literatúra

  • Léčba neplodnosti, C. M. Doherty a M. M. Clark
  • Gynekologie, L. Rob, A. Martan, K. Citterbart a spol.