Plodová voda

Plodová voda (amniová tekutina) je tekutina vypĺňajúca amniový vak, ktorý obkolesuje plod. Je tvorená bunkami amnia a samotným plodom, a tým má vplyv aj na činnosť močovej a tráviacej sústavy.  Má pre vývoj plodu veľký význam. Ochraňuje ho a umožňuje mu pohyb v dutine maternice. Z jej odberu (amniocentézy) sa dá urobiť rada vyšetrení, predovšetkým genetické vyšetrenie na vylúčenie vrodených chýb plodu.  Jej najväčšie množstvo je diagnostikované okolo 38 týždňa tehotenstva a potom postupne klesá.