Pôrod dieťatka

Za úspešné dokončenie tehotenstva považujeme samotný pôrod, pri ktorom sa plod mení na samostatného jedinca v rozmedzí od 38 až do 42 týždňa tehotenstva.

Pôrod môžeme rozdeliť do troch fáz

 • Prvá doba pôrodná
 • Druhá doba pôrodná
 • Tretie doba pôrodná

Prvá doba pôrodná – otváracia

Prvá doba pôrodná má najdlhšie trvanie z celého pôrodu. U prvorodičiek môže trvať 10 až 12 hodín a u viac rodičiek 6 až 8 hodín. Je to opäť veľmi individuálne. Obyčajne začína nástupom pravidelných kontrakcií, za pomocou ktorých sa krček maternice začína otvárať. Preto sa tejto dobe hovorí aj doba otváracia. Vplyvom čoraz častejších a silnejších kontrakcií sa krček spotrebováva a zaniká. Tým vzniká bránka, ktorá sa postupne otvára až dosiahne priemer o veľkosti 10 cm. Tento jav sa označuje pojmom, že bránka „zašla“ a vy môžete začať tlačiť.

Je veľmi ťažké presne určiť, kedy prvá doba skutočne nastala. Kontrakcie zo začiatku nemusia byť také silné, že si ich hneď všimnete. Vaše telo sa s blížiacim termínom pôrodu pomaly pripravuje a otváranie krčku maternice môže začať aj niekoľko dní pred pôrodom. Samotný začiatok pôrodu je veľmi dôležitý základ pre určenie jeho dĺžky. Pravidelné kontrakcie (pôrodné bolesti alebo sťahy maternice) napomáhajú vo vypudzovaní plodu z maternice.

Začiatok pôrodu môže signalizovať aj odtok plodovej vody, alebo krvácanie.

Samotnú prvú dobu môžeme rozdeliť na tri fázy

 • Latentnú
 • Aktívnu
 • Prechodnú

Počas prvej latentnej fázy sa krček otvorí na 4 cm, kontrakcie sú vo všeobecnosti slabé až mierne a vy ich môžete pociťovať skôr ako menštruačné bolesti alebo ako bolesti v krížoch. Objavujú sa každých 15 až 20 minút a trvajú obvykle 60 až 90 sekúnd. Postupne sa interval medzi jednotlivými kontrakciami skracuje na 5 minútový a ich intenzita rastie.

Plod

Počas aktívnej fázy sa krček výrazne otvorí z pôvodných 4 cm na 8 cm. Kontrakcie silnejú objavujú sa každé 3 minúty a trvajú asi 45 sekúnd.

Počas poslednej prechodnej fázy sa krček otvorí na požadovaných 10 cm. Bolesti prichádzajú každé 2 až 3 minúty a ich trvanie je asi okolo 1 minúty. Môže sa vám zdať, že neviete odhadnúť ich začiatok a koniec, lebo prichádzajú tesne za sebou ako vlny a sú pomerne dosť bolestivé. Sú to najsilnejšie kontrakcie z celého pôrodu. Môže sa vám zdať, že toto bola pre vás najťažšia fáza pôrodu. Budete nervózna, podráždená a v tomto období je s vami najťažšia spolupráca. Ku koncu tejto fázy dieťa schádza do vagíny a začnete pociťovať silný tlak na konečník.

Druhá doba pôrodná – vypudzovacia

Plod

Druhá doba pôrodná začína tzv. zájdením bránky a končí narodením dieťatka. Jej dĺžka trvania je ovplyvnená viacerými faktormi ako je: fyzická kondícia matky a schopnosť využiť kontrakciu na maximálne tlačenie ako aj frekvencia a intenzita kontrakcií.

Plod

U prvorodičky táto doba trvá zhruba 1 hodinu u viac rodičiek okolo 20 až 30 minút. Tejto dobe pôrodnej sa hovorí aj vypudzovacia doba, lebo počas nej dieťatko prichádza na svet.

Plod

Pre zahájenie samotného tlačenia je veľmi dôležité, aby ste bola otvorená na 10 cm a plod dokončil vnútornú rotáciu hlavičky. Ak by ste však začali tlačiť skôr ako vám to zdravotný personál dovolí, mohlo by dôjsť k opuchu krčku, čo by celý pôrod skomplikovalo a predĺžilo. Taktiež by mohlo dôjsť k výraznému poraneniu pôrodných ciest, ba dokonca k pôrodu ukončeného za pomoci kliešťov, či použitia vakuumextraktora. Napriek tomu, že budete cítiť veľké nutkanie na tlačenie, musíte si kontrakcie pre dýchať a netlačiť.

Plod

Samotné kontrakcie počas vypudzovania sa môžu spomaliť, objavujú sa po 2 až 5 minútach a obyčajne trvajú 60 až 90 sekúnd. Najťažšou fázou je pôrod hlavičky, keď je už hlavička vonku zvyšok telíčka sa porodí veľmi rýchlo. Občas pre uľahčenie pôrodu hlavičky a predchádzanie ruptúry (roztrhnutie) sa hlavne u prvorodičiek robí nastrihnutie hrádze (perinea).

Tretia doba pôrodná – pôrod placenty

Placenta

Tretia doba pôrodná začína bezprostredne po druhej dobe pôrodnej, alebo do 30. minút po nej. Lepšie povedané začína pôrodom dieťaťa a končí pôrodom placenty (plodového koláča). Maternice sa po pôrode dieťatka prispôsobuje výraznému zmenšeniu obsahu. Po fázy ochabnutia, sa začínajú objavovať ďalšie kontrakcie, ktoré sú málokedy vnímané bolestivo. Tie napomáhajú placente, aby sa odlúčila od sliznice maternice a jej samotnému vypudeniu cez pošvu von. Naposledy pocítite mierny tlak na konečníku a budete požiadaná naposledy zatlačiť, čím výrazne napomôžete pôrodu placenty. Porodenú placentu pôrodná asistentka spolu s lekárom dôkladne skontrolujú, ako aj jej plodovú, tak aj materskú časť. Tým sa ubezpečia, že v maternici už neostali žiadne zostatky placenty alebo väčšie množstvo plodových obalov.

Príchod do pôrodnice

Ak pociťujete, že kontrakcie prichádzajú každých 5 minút, alebo vám už odtiekla plodová voda, či ste začali krvácať, je najvyšší časť, aby ste sa dopravili do pôrodnice. Po príchode na pôrodný sál sa najskôr prezlečiete do nemocničnej košele, ktorú dostanete od sestričky a absolvujete hneď viacero vyšetrení.

Príjem rodičky na pôrodný sál

 • Administratívny príjem rodičky (založenie zdravotnej dokumentácie, skompletizovanie údajov)
 • Vstupné vyšetrenie rodičky
 • Zmeranie tlaku (TK), pulzu (P), teploty (TT)
 • Chemické vyšetrenie moču
 • Vstupný monitor (počúvanie oziev plodu)
 • Podanie očistnej klyzmy a následné osprchovanie
 • Oholenie vonkajších rodidiel

Príjem rodičky by mal vykonávať lekár, ktorý ešte pred samotným vyšetrením spíše s vami anamnézu a založí vám pôrodopis (zdravotná dokumentácia na pôrodnom sále). Medzi tým vás sestrička požiada, aby ste sa šli vymočiť do pohárika, aby vašu vzorku moču mohla chemicky vyšetriť na prítomnosť bielkoviny, hnisu, cukru, po prípade krvi. Zmeria vám tlak, pulz, telesnú teplotu.

Lekár vás palpačne vyšetrí, čím zistí ako pokročilo otváranie krčka maternice. Na základe tohto vyšetrenia určí ďalší postup.

Hneď pri prjme vám popočúvajú ozvy plodu, alebo urobia vstupný monitor.

Obyčajne po vstupnom vyšetrení vám sestrička podá očistnú klyzmu (klystír), ktorá nie len vyprázdni vaše hrubé črevo, ale výrazne napomôže postupu pôrodu.

Obvykle po očistnej klyzme vám umožnia, aby ste sa osprchovali. Využite to a teplú vodu si aplikujte na oblasť krížov a podbrušia. Uľaví sa vám na čas od bolestí, budete sa cítiť lepšie a niekedy aj napomôžete a urýchlite celý pôrod, teda prvú dobu pôrodnú.

Už nebýva pravidlom, že do prípravy rodičky na pôrod štandardne patrí aj oholenie vonkajších rodidiel. Ak si to výslovne nebudete priať zdravotný personál pri fyziologickom postupe pôrodu to bude akceptovať a vašej požiadavke vyhovie.

Priebeh pôrodu

I. doba pôrodná

Po príjme na pôrodný sál a absolvovaní vstupných procedúr (v prípade, že všetko prebieha tak ako má), sa môžete počas prvej doby pôrodnej voľne pohybovať a meniť polohy. Túto možnosť určite využite!

Prvá doba je najdlhšou dobou z celého pôrodu, preto určite uvítate na sále prítomnosť známej osoby ako manžela, priateľky alebo sestry, či matky. V priebehu tejto doby vás bude pôrodná asistentka pravidelne kontrolovať a sledovať celý priebeh pôrodu. Asi každé 2 či 3 hodiny vám bude merať TK a P, TT po 6 hodinách. Lekár vás v 2. hodinových intervaloch bude vaginálne vyšetrovať a podľa nálezu bude určovať ďalší postup. Ozvy plodu by mali byť monitorované každých 15 minút, alebo podľa zvyklosti danej pôrodnice. Všetky zistené údaje sa kontinuálne zapisujú do pôrodopisu.

Nie je veľmi vhodné, aby ste dlho ležala na chrbte, pretože veľká maternica tlačí na žily, ktoré potom neprečerpávajú krv akoby mali a plod je nedostatočne okysličovaný. Odporúča sa skôr poloha na boku, keď už musíte ležať. Ak sa vám dá, tak sa radšej prechádzajte, využite sprchu, polohu na kolenách alebo si poseďte na fit lopte.

Názory na príjem jedla počas prvej doby pôrodnej sa líšia. Postupne sa ustupuje od úplného zákazu prijímania stravy. Verím tomu, že počas pôrodu nebudete mať asi veľkú chuť na jedlo ale skôr budete pociťovať veľký smäd. Záleží od zvyklostí danej pôrodnice, či vám dovolia alebo nedovolia prijímať aspoň tekutiny. Dôvodom, prečo by ste nemali hlavne jesť je ten, že nikto sa vám nezaručí, že porodíte spontánne a nie cisárskym rezom (operačné ukončenie pôrodu). Pri operačnom zákroku a podaní anestézie (prípravok na uspanie) môžete vdýchnuť obsah svojho žalúdku, čo pre vás bude znamenať veľké riziko, pretože hlavne žalúdočné šťavy sú veľmi agresívne a môžu vám v tomto prípade veľmi poškodiť pľúca.

Medzi jednotlivými kontrakciami relaxujte a šetrite si silu na samotný pôrod. Sústreďte sa napredýchanie každej kontrakcie. Nájdite si úľavovú polohu, v ktorej sa budete cítiť pohodlne. Nezabúdajte na pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra, aj to veľmi výrazne napomáha k urýchleniu pôrodu.

II. doba pôrodná

Ako náhle zájde bránka zdravotný personál vás vyzve, aby ste začala tlačiť a tým aktívne pomohla dieťatku na svet. Občas sa môže stať, že vám pri zachádzaní bránky príde zle, alebo dokonca môžete aj zvracať. Je to úplne normálne a aj to je signál, že ste pripravená rodiť. Takisto môžete pocítiťsilný tlak na konečník a nutkanie zatlačiť. Ak vám to pôrodná asistentka, alebo lekár dovolia, tak sa treba zhlboka nadýchnuť, zatvoriť oči, ústa a silno zatlačiť smerom na konečník. Najväčšia chyba pri tlačení je tá, keď všetku silu tlačenia sústredíte do tváre a nie smerom na konečník. Takým spôsobom vôbec nepomáhate dieťatku, aby čo v najkratšom čase prešlo úzkymi pôrodnými cestami. Spôsobíte si tým len popraskané žilky na tvári a v očiach.

Polohu akú zvolíte pri samotnom pôrode, by ste mali skonzultovať aj so zdravotným personálom. Netreba za každú cenu trvať na svojom. Lekár, či pôrodná asistentka vám určite odporučia tú najvhodnejšiu pre vás a vaše dieťatko.

Najčastejšie polohy pri pôrode sú v polo sede, v sede, v podrepu, alebo klasická poloha na chrbte.

Pri samotnom tlačení využite silu kontrakcie a zároveň počúvajte rady zdravotného personálu. Viem, že to možno bude pre vás náročné, ale ste na to pripravená a pôrod dobre zvládnete. Na zabránenie väčších poranení vám lekár môže urobiť nastrihnutie hrádze. Tento zákrok sa už nerobí rutinne ako tomu bolo v minulosti, ale naozaj len vtedy, keď si to daná situácia vyžaduje. Samotný výkon počas tlačenie ani nepocítite, takže sa toho nemusíte báť.

Ak budete spolupracovať a využijete každú kontrakciu na tlačenie, tak za 20 – 30 minút sa už budete tešiť s vaším dieťatkom v náručí. Aj keď je dieťatko už na svete pôrod ešte zďaleka neskončil. Dieťatku po narodení prestrihnú pupočnú šnúru a v tom okamihu sa stáva samostatným jedincom a začína sám dýchať.

III. doba pôrodná

Po chvíľke relaxácie nastupujú ďalšie kontrakcie, ktoré napomáhajú pôrodu placenty. Je veľmi dôležité, aby lekár za spolupráci s pôrodnou asistentkou skontrolovali celistvosť placenty a plodových obalov. Spoločne skontrolujú vaše pohlavné orgány, či tam nie je nejaké väčšie poranenie, ktoré by si vyžadovalo odborné ošetrenie. Ak sa urobila epiziotómia (nastrihnutie hrádzi), tak vám ju zašijú pri lokálnom umŕtvení. Pôrodom placenty končí tretia doba pôrodná.

Po dôkladnom ošetrení pôrodných poranení vás pôrodná asistentka umyje, zmeria vám TK, P a TT. V pravidelných intervaloch bude kontrolovať výšku horného okraja vašej sťahujúcej sa maternici a intenzitu krvácania. Preto ešte 2 hodiny po pôrode ostávate ležať na pôrodnom sále. Obyčajne po pôrode rýchlo zaspíte, pretože pôrod je pre vás veľmi vyčerpávajúci. Po uplynutí týchto dvoch hodín vás prevezú na oddelenie šestonedelia.

Použitá literatúra

 • Gynekologie a porodnictví, Gerhard Martius, Meinert Breckwoldt, Albrecht Pfleidere a kolektív
 • Kniha o těhotenství a porodu, Antonín Pařízek
 • Porodnictví, Evžen Čech, Zdeněk Hájek, Karel Maršál, Bedřich Srp a kolektív
 • Velká kniha o matce a dítěti, Elizabeth Fenwicková
 • Zdravoveda pre ženy, Randon House