Porucha hormonálnej funkcie a neplodnosť

Aby ovulácia, základ pre otehotnenie, prebiehala ako má, je potrebné, aby všetky ženské hormóny, ktoré sa na tomto procese podieľajú boli vyvážené a v takých hladinách, ktoré sú žiaduce. Akýkoľvek výkyv, môže narušiť celý proces a k ovulácii nemusí ani dôjsť. Ovulácia, ktorá predstavuje uvoľnenie dozretého vajíčka, je spôsobená zmenami hladín piatich najdôležitejších hormónov. Ich hladiny postupne v priebehu menštruačného cyklu stúpajú a klesajú a vďaka tomu vajíčko v graafovom folikule dozreje a v čase ovulácie (obvykle stred cyklu) sa aj uvoľní, aby mohlo byť oplodnené spermiou.

Prvým z týchto dôležitých hormónov je tzv. FSH – folikulostimulačný hormón. Je produkovaný hypofýzou a má za úlohu stimulovať rast jednotlivých folikulov vo vaječníku. Folikul je malý váčok, ktorý je vyplnený tekutinou a obsahuje vajíčko. Žena sa s určitým počtom folikulov rodí, nevytvárajú sa postupne, ale vďaka celému procesu len dozrievajú a pri ovulácii praskajú. Folikul, v ktorom daný mesiac vajíčko dozrieva a následne praská za označuje ako grafov folikul. Pred pubertou má žena až 40 tisíc primárnych oocytov (folikulov), ktoré v čase reprodukčného obdobia dozrievajú. Dozreje ich asi okolo 450 za celé reprodukčné obdobie ženy.

Druhým podstatným hormónom v tomto zložitom procese je tzv. LH – luteinizačný hormón. Je rovnako ako FSH, produkovaný hypofýzou, teda jej podväzkom. Luteinizačný hormón je zodpovedný za to, aby sa dozreté vajíčko z tzv. graafovho folikulu uvoľnilo v čase ovulácie. Ten praská keď dosiahne veľkosť do 20mm.

Tretím hormónom, ktorý je zodpovedný za vylúčenie FSH a LH do krvi, taktiež tvorený v mozgu, je tzv.GnRH – gonadotropin releasing hormon.

Posledné dva hormóny sú produkované vo vaječníkoch, ktoré tiež pôsobia ako žľazy s vnútorným vylučovaním. Patrí sem Estrogén a Progesterón. Estrogén má hlavne na starosti pripravenie endometria, teda zodpovedá spolu s progesterónom za rast sliznice maternice. Tvorba progesterónu nastupuje až po samotnej ovulácii. Produkovaný je žltým telieskom, ktoré vzniká na mieste graafovho folikulu po uvoľnení dozretého vajíčka. Zabezpečuje dostatočnú hrúbku sliznice maternice, ktoré sa chystá prijať oplodnené vajíčko a pomáha udržiavať tehotenstvo za predpokladu, že k oplodneniu došlo.

Z toho je zjavné, že akékoľvek narušenie tejto rovnováhy, môže spôsobiť poruchu ovulácie, alebo dokonca aj jej zástavu (blokáciu). Či k ovulácii vôbec dochádza žena môže zistiť meraním Bazálnej teploty, urobením si tzv. ovulačného testu, alebo za pomoci lekára, ktorý žene v čase ovulácie môže urobiť špeciálny ultrazvuk tzv. folikulometria.

Použitá literatúra

  • Léčba neplodnosti, C. M. Doherty a M. M. Clark
  • Gynekologie, L. Rob, A. Martan, K. Citterbart a spol.