Krstné mená

Kalendár slovenských mien

Krstné mená

Pôvod krstných mien

Myslím si, že aspoň raz si každý z nás prelistoval kalendár a jeho pozornosti určite neunikla pestrosť v súčasnosti používaných mien. Nie len že sú pestré, sú aj rôznorodé (iného pôvodu). To znamená, že dnešné mená nemusia byť len slovanského pôvodu, ale takisto môžu pochádzať aj z iných krajín.

Podľa pôvodu môžeme mená rozdeliť na:

Slovanského pôvodu

Neslovanského pôvodu (kde zaraďujeme hebrejské mená, grécke, latinské, románske mená a mená germánske).

Mená slovanského pôvodu

Mená slovanského pôvodu sú mená, ktoré sú tu už od obdobia dávnoveku. Sú našimi tradičnými používanými menami. V minulosti sa spočiatku používalo len jednomenné pomenovanie ľudí. Meno, ktoré dostali malo väčší význam a neslúžilo len na to, ako sa odlíšiť od ostatných ľudí. Mená vznikali obvykle zložením viacerých slov konkrétneho významu. Najčastejšie popisovali alebo označovali rôzne ľudské vlastnosti. K nám prenikali mená aj z Poľska, Čiech, Ruska ale aj Bulharska, teda z iných slovanských národov.

Mená neslovanského pôvodu

Veľkou a zároveň veľmi populárnou skupinou mien používaných v súčasnosti sú mená neslovanského pôvodu. Do našich krajín sa začali dostávať už s rozvojom medzinárodných stykov našich predkov s cudzinou. Rozvoj politiky, vojny a príchod kresťanstva, to všetko sa podpísalo na tvorbe a neskôr aj na pestrosti používaných krstných (rodných) mien. Mená prebrané z cudziny sa veľmi rýchlo udomácnili a začali sa pomerne dosť používať. Samozrejme sme si ich trochu upravili – „poslovenčili“ sme si ich, aby dokonale zapadli do nášho jazyka. Najčastejšie sa preberali hebrejské mená ako dôkaz veľkého vplyvu náboženstva na vtedajší ľud. Ďalej nájdeme v našom kalendári mená gréckeho pôvodu, mená prebrané z latinčiny, nemčiny a tiež mená z orientu a románskeho pôvodu. Myslím, že v dnešnej dobe je taký pestrý výber, že skutočne si sťažovaťi nemôžeme.