Prirodzené druhy antikoncepcie

Prirodzené druhy antikoncepcie sú založené na poznaní ženskej a mužskej reprodukcie a na sledovaní prirodzených signálov tela počas menštruačného cyklu. Tieto metódy si vyžadujú sexuálnu abstinenciu v tom období menštruačného cyklu, keď je najväčšia pravdepodobnosť, že žena môže otehotnieť. „Prirodzený“ znamená, že nie je použitý žiadny prípravok, ani chirurgický zákrok a pohlavné spojenie je úplné. Prirodzené metódy nie sú pri prevencii tehotenstva vždy spoľahlivé (81% spoľahlivosť), pretože väčšina žien nemá pravidelné menštruačné cykly. Mnohé ženy považujú sústavné sledovanie svojho tela za nepraktické a mnoho dvojíc riskuje a má pohlavný styk v období plodnosti.

Tieto metódy neposkytujú žiadnu ochranu pred sexuálne prenosnými chorobami. Ak sa niekto rozhodne praktizovať prirodzené metódy antikoncepcie, musí si stanoviť čas ovulácie (čas keď jeden z vaječníkov uvoľní zrelé vajíčko), aby počas tohto plodného obdobia mohli sexuálne abstinovať. Vajíčko je schopné oplodnenia len 6 až 12 hodín maximálne 24 hodín po ovulácii. A spermie prežívajú vo vajíčkovode 2 až 5 dní. Aby sa žena vyhla neželanému tehotenstvu mala by abstinovať aspoň 7 dní pred ovuláciou a 3 dni po nej. Na stanovenie ovulácie sa môže použiť: kalendár, meranie bazálnej teploty a cervikálny hlien. Pri použití všetkých troch naraz a zdržania sa pohlavného styku počas celého plodného obdobia, sa môžete neželanému tehotenstvu vyhnúť. Pre väčšinu žien je najspoľahlivejšia kombinácia merania bazálnej teploty a metódy cervikálnych hlienov.

Metóda plodných a neplodných dní

Táto metóda sa zvykne označovať aj ako kalendárna alebo Ogino-Knausova metóda. Táto metóda sivyžaduje sledovanie dní medzi menštruáciami na vyhodnotenie ovulácie. Jej podstatu tvorí poznanie, že oplodnenie je možné v období ovulácie. Skôr ako ju žena začne používať za účelom ochrany pred neželaným tehotenstvom, by niekoľko mesiacov mala sledovať svoje menštruačné cykly a zistiť, aký najdlhší a najkrajší cyklus má. Prvý deň menštruácie považujeme za prvý deň menštruačného cyklu. Odráta si 20 dní zo svojho najkratšieho menštruačného cyklu na stanovenie začiatku plodného obdobia a 10 dní si odpočíta od svojho najdlhšieho cyklu na stanovenie konca plodného obdobia pre každý mesiac.

Antikoncepcia

Napríklad: najkratší cyklus trval 22 dní, prvým plodným dňom je druhý deň menštruačného cyklu (22 – 20 = 2). Ak najdlhší cyklus trval 28 dní, posledným plodným dňom je 18. deň menštruačného cyklu (28 – 10 = 18). Ak sa chce vyhnúť otehotneniu, musí abstinovať, alebo používať inú antikoncepčnú metódu od 2. do 18. dňa každého menštruačného cyklu, lebo tieto dni sa považujú za plodné.

Dôležité je si uvedomiť pri tejto metóde, že nie je vylúčené počas jedného cyklu ani možnosť druhej ovulácie a tiež sa nevylučujú ani rozličné poruchy menštruačného cyklu vplyvom vonkajšieho a vnútorného prostredia. Preto je táto metóda málo spoľahlivá a odporúča sa len partnerom, ktorí by pri jej zlyhaní nežiadali prerušenie tehotenstva.

Billingsova metóda – metóda cervikálneho hlienu

Dozrievanie vajíčka a ovuláciu žena môže pozorovať aj vďaka prítomnosti tzv. plodného hlienu, ktorý sa počas ovulácie vylučuje z krčka maternice. Okrem plodnej fázy je tento hlien hustý, skalený, lepkavý a nedá sa naťahovať, čo znemožňuje vstup spermiám do maternice. Počas plodnej fázy sa hlien mení. Blížiacou sa ovuláciou sa začne zjavovať hlien, ktorý je redší a spôsobuje žene pocit vlhkosti. Tento hlien je číry až sklovitý, vláčny, pripomína vaječný bielok, dá sa naťahovať, je elastický. Pocit mokrosti a šmykľavosti je veľmi výrazný. Za vrchol označujeme deň, keď žena mala tento pocit posledný raz. Po vrchole hlien výrazne zmení svoj charakter alebo úplne vymizne. Plodné obdobie trvá ešte 3 dni po vrchole. Treba mať na pamäti, že prítomnosť akéhokoľvek hlienu je signálom plodného obdobia. Sexuálne abstinovať alebo použiť inú metódu antikoncepcie by žena mala od začiatku cyklu až do 4. dňa po tom, čo bol hlien najhodnejší a najvláčnejší. Táto metóda si vyžaduje každodenné pozorovanie vaginálneho výtoku (napr: keď je žena na WC). Neodporúča sa používať súčasne s touto metódou aj iné bariérové metódy antikoncepcie ako je kondóm, pretože spermicídy v spojení s pesarmi alebo inými prostriedkami by mohli zmeniť konzistenciu certikálneho hlienu. Navyše táto metóda na ovuláciu nemusí upozorniť včas, pretože niektoré ženy nemajú dostatočné množstvo hlienu, aby sa podľa neho spoľahlivo dala odhadnúť ovulácia.

Metóda bazálnej teploty

Táto metóda si vyžaduje denné meranie telesnej tzv. bazálnej teploty vždy minimálne po 6 hodinovom nočnom pokoji a po vylúčení horúčkového ochorenia, ktoré by mohlo skresľovať bazálnu teplotu. Taktiež túto teplotu môže určitým spôsobom ovplyvniť stres a iné faktory. Žena si meria túto teplotu každé ráno, skôr než vstane z postele a to buď v ústach, v pošve alebo v konečníku, tým istým teplomerom a pri dodržaní zvoleného spôsobu. Teplota sa vám mierne zvýši o 0,2 až 0,4°C pred, počas alebo tesne po ovulácii a zostane zvýšená až do nasledujúcej menštruácie. Tieto zmeny sú nepatrné, preto je vhodné si teplotu zaznamenávať každý deň do menštruačného kalendára. Za plodné obdobie považujeme začiatok cyklu (nie neskôr ako 4. deň cyklu) a sexuálne by žena mala abstinovať ešte 3 dni po zvýšení teploty, alebo použiť inú antikoncepčnú metódu. Ak sa táto metóda používa dôsledne a žena má pravidelný cyklus jej spoľahlivosť je dostatočná.

Symptotermálna-Rotzerova metóda

Táto metóda predstavuje kombináciu dvoch metód a to meranie bazálnej teploty a súčasne pozorovanie cervikálneho hlienu. Po skončení obdobia riedkeho hlienu sa musí 3 dni za sebou namerať zvýšená bazálna teplota. Podľa toho sa dá stanoviť neplodné obdobie. Jej spoľahlivosť je vysoká a vhodná je pre partnerov, ktorí si navzájom rozumejú a majú dostatočné sexuálne skúsenosti.

Použitá literatúra

  • Diplomová Práca, Plánované rodičovstvo ako základné ľudské právo, Katarína Pramuková, Martin 2003