Rázštep

Rázštep pery je vrodená vývojová chyba vyplývajúca znekompletného splynutia tkanív formujúcich ústa počas embryonálneho vývoja. Predstavuje hlavne kozmetický defekt, ktorý je možný chirurgicky napraviť. Najčastejšie sa vyskytuje v populácii rázštep pery a podnebia. Môžu sa vyskytovať oddelene, ale ťažšou formou je ak sa objavia súčasne.

Príčina vzniku tejto vývojovej anomálii bohužiaľ do dnes nie je úplne jasná. Ide o tzv. multifaktoriálne ochorenie, čo znamená, že na jeho vzniku sa spolupodieľa niekoľko faktorov súčasne a predovšetkým je to genetika. Nemalou mierou sa na tom podieľajú aj ochorenia matky prekonané v I. trimestri tehotenstva a vplyv prostredia. Rázštep sa dá diagnostikovať už ultrazvukovým vyšetrením v priebehu tehotenstva.

Ak je dieťa dobre vyvinuté, netrpí žiadnou inou chybou a je dobre živené, tak sa naplánuje operácia. Rázštepové chyby sa operujú v celkovej anestézii. Prvá operácia je obvykle naplánovaná do obdobia medzi 3. až 6. mesiacom života dieťaťa.