Termín pôrodu – Ako si ho vypočítame?

Termín pôrodu si môžeme vypočítať niekoľkými spôsobmi:

  • Najčastejším spôsobom určenia pravdepodobného termínu pôrodu je výpočet podľa dňa poslednej menštruácie.
  • Druhý spôsob je určenie termínu pôrodu podľa ultrazvuku (ultrazvukové vyšetrenie).
  • Tretí spôsob  je podľa dátumu pohlavného styku, pri ktorom s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k otehotneniu.
  • A posledný spôsob výpočtu termínu pôrodu je podľa pohybov plodu. Tento spôsob je  však menej častý a nie je veľmi presný.

Za ideálnych podmienok tehotenstvo trvá 280 dní, teda 10 lunárnych  mesiacov, pričom jeden lunárny mesiac má 28 dní. Výsledok výpočtu termínu pôrodu nie je nikdy stopercentný. Stačí však na určenie pravdepodobného dátumu pôrodu a vďaka tomu potom môžeme plánovať aj jednotlivé vyšetrenia v priebehu tehotenstva, ktoré sú viazané na dané týždne. V praxi však tento výpočet je napriek tomu nutný, hlavne v prípade ak sa jedná o tzv. predĺžené tehotenstvo, kedy je nutné pôrod vyvolať. Porodiť dieťatko v termíne, je skôr náhoda ako pravidlo, pretože aj tak si dieťatko vyberie svoj deň príchodu na svet samo.

Výpočet termínu pôrodu podľa poslednej menštruácie

Tento výpočet je len orientačný a robí sa tak, že od prvého dňa poslednej menštruácie  odčítame 3 mesiace, pripočítame 7 dní a 1 rok. V prípade, že je cyklus dlhší ako 28 dní pripočítame k dátumu očakávaného pôrodu rozdiel medzi 28-dňovým cyklom a skutočnou dĺžkou nášho cyklu. Ak je cyklus kratší, tak naopak tento rozdiel odčítame.

Príklad: Prvý deň poslednej menštruácie bol 15.9.2012

15.09.2012 – 3 mesiace = 15.6.2012 + 7 dní + 1 rok = 22.6.2013

Predpokladaný dátum pôrodu je 22.6.2013

Výpočet termínu pôrodu podľa ultrazvuku

V dnešnej dobe je už štandardné, že sa termín pôrodu určuje aj na základe ultrazvukového vyšetrenia. Prvé ultrazvukové vyšetrenie sa najčastejšie vykonáva medzi 8. až 12. týždňom tehotenstva. Každým ďalším ultrazvukovým vyšetrením sa pravdepodobný termín pôrodu môže meniť, a to podľa rastu dieťatka a určitú rolu v tom zohráva aj genetika. Preto sa údaj získaný najneskôr do 12. týždňa tehotenstva berie za smerodajný a termín pôrodu sa už potom neupravuje. Ak je rozdiel v termíne získanom pomocou ultrazvuku,  v porovnaní s termínom vypočítanom podľa poslednej menštruácie väčší ako 7 dní, tak údaj získaný na základe ultrazvuku, sa považuje za presnejší a v priebehu celého tehotenstva sa ním riadime.

Výpočet termínu pôrodu podľa pohlavného styku

Ak poznáme dátum pohlavného styku, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou mohlo dôjsť k oplodneniu, tak k tomuto dňu pripočítame 268 dní a tým dostaneme predpokladaný termín pôrodu.

Výpočet termínu pôrodu podľa pohybov plodu

Na tento spôsob výpočtu musíte sledovať prvé pohyby plodu. Prvorodičky prvé pohyby zaznamenávajú až okolo 20. týždňa a viacrodičky už okolo 18. týždňa tehotenstva. Termín pôrodu určíme tak, že k dátumu prvých pohybov plodu pripočítame 20 týždňov u prvorodičiek a 22 týždňov u viacrodičiek. Tento údaj je veľmi orientačný a nedá sa naň veľmi spoliehať, preto v praxi nemá veľké využitie.