Toxoplazmóza

Toxoplazmóza je parazitárne ochorenie ľudí a zvierat vyvolaný parazitom s názvom toxoplasma gondií. Infekcia u všetkých postihnutých prebieha bez výrazných príznakov, alebo len s miernymi, nevýraznými príznakmi ochorenia tzv. uzlinová forma. Infekcia je obzvlášť nebezpečná pre plod tehotnej ženy v I. a II. trimestri  a ľudí chorých na HIV.

Zdrojom infekcie sú domáce ako aj voľne žijúce zvieratá, prevažne mačkovité šelmy a vtáky. Od zvierat sa človek môže nakaziť hlavne per orálne (per os – cez ústa) a to zo surového ako aj zo zle tepelne upraveného mäsa, zo zamorenej pôdy a samozrejme priamou nákazou.