Trimester

Trimester predstavuje jednu tretinu tehotenstva, teda tri po sebe idúce mesiace. Tehotenstvo sa vo všeobecnosti delí na tri trimestre:

  1. Trimester – 1, 2, 3 mesiac tehotenstva
  2. Trimester – 4, 5, 6 mesiac tehotenstva
  3. Trimester – 7, 8, 9 mesiac tehotenstva

Toto delenie má význam z toho dôvodu, že niektoré zdravotné problémy sa vyskytujú len v určitom období / trimestri tehotenstva. Napríklad ranné nevoľnosti, či zvracanie je typické pre prvý trimester tehotenstva.