Triple test

Triple test predstavuje genetický screening v II. trimestri tehotenstva a rovnako slúži na včasné odhalenie porúch vývoja nervovej trubice. Triple test predstavuje odber krvi, ktorý je možný urobiť  najskôr od ukončeného 15. týždňa tehotenstva. Z krvného séra sa následne vyšetrujú tieto tri hormóny:

  • HCG – choriogonadotropín
  • AFP – alfa-fetoproteín
  • E2 – estriol

Úspešnosť tohto testu je len 70% a z toho u 5% matiek je zistená falošná pozitivita. Postupne je táto diagnostická metóda nahradzovaná kombinovaným, ultrazvukovým vyšetrením v I. trimetri, kde úspešnosť je viac ako 90%. Obvykle ak žene vyjde Triple test s pozitívnym výsledkom, tak je doporučené genetické poradenstvo a následne amniocentéza (odber plodovej vody).