Ultrazvuk – prečo je dôležitý?

Ultrazvuk na čo nám slúži?

Medzi všetkými zobrazovacími metódami má ultrazvuk (UZ) v gynekológii výsadné postavenie. Ide o metódu, ktorá využíva zvukových vĺn o vysokej frekvencii (MHz). Ultrazvukové vyšetrenie v gynekológii nám slúži k zobrazovaniu vnútorných, pohlavných orgánov a ďalších súčastí malej panvy. Ultrazvukom lekár dokáže zhodnotiť ich tvar, určí veľkosť, vzájomné vzťahy atď… V priebehu tehotenstva sa stretneme s tým, že nám lekár bude kontrolovať dieťatko,  jednak ultrazvukovou sondou cez pošvu, tak aj cez brušnú stenu. Ultrazvuk patrí medzi jedno z najbezpečnejších vyšetrení  a nemá negatívny vplyv ani na nás ani na naše dieťatko. Asi každá z nás sa po pozitívnom tehotenskom teste nevie dočkať prvého ultrazvukového vyšetrenia.

Aké ultrazvukové vyšetrenie je nutné?

Približne 6 týždňov po poslednej menštruácii absolvujeme svoje prvé ultrazvukové vyšetrenie, ktoré nám obvykle tehotenstvo potvrdí. V tomto štádiu tehotenstva už lekár môže vidieť dutinu, kde  rozozná tzv. žĺtkový váčok a zárodočný terčík s viditeľnou činnosťou srdca. Okrem toho skontroluje, či je embryo uložené v maternici a nie mimo nej. Mnoho z nás odchádza z ordinácie s prvou fotografiou svojho dieťatka.

Prvé UZ vyšetrenie

Jedným z najdôležitejších ultrazvukových vyšetrení v I. trimestri je tzv. Kombinovaný screening v I. trimestri, ktorý absolvujeme v rozhraní od 11 týždňa tehotenstva + 3 dny až do 13 týždňa + 6 dní. Toto ultrazvukové vyšetrenie zahrňuje  potvrdenie životaschopnosti plodu, presné datovanie začiatku gravidity, určenie termínu pôrodu a včasnú diagnostiku  vrodených chýb plodu. Meria sa dĺžka plodu  (CRL), obvod hlavičky (BPD), nosná kosť (NB) a šijové prejasnenie (NT). Tieto hodnoty sa zadajú do špeciálneho programu spolu s výsledkami krvi (free beta hCG + PPAP-a) a tým sa určí prípadné riziko troch najzávažnejších a v populácii sa vyskytujúcich genetických chýb. Ako je Downov syndróm, Edwardsov a Patauov syndróm.

Druhé UZ vyšetrenie

Ďalším ultrazvukovým vyšetrením je  screening v II. trimestri. Absolvujeme ho medzi 20. až 22. týždňom tehotenstva a slúži na vylúčenie vývojových chýb plodu. Skúma sa pri ňom morfológia plodu, funkcie a prípadné abnormality vnútorných orgánov. Týmto vyšetrením lekár vylúči rázštepové chyby chrbtice a brušnej dutiny, ako aj rázštep hornej pery.  Posudzuje sa správny rast  plodu (obvod hlavičky – HC + BPD, obvod bruška – AC a dĺžka stehennej kosti FL). Z týchto údajov je prístroj schopný vypočítať približnú hmotnosť a určiť pravdepodobný termín pôrodu. Okrem týchto parametrov lekár sleduje uloženie a stav placenty, množstvo plodovej vody, prietoky (PI) pupočníkovými cievami a celkovú výživu plodu. Toto screeningové vyšetrenie je kľúčové pre srdce. Okrem morfológie sa meria tep, frekvencia a pravidelnosť. Jedná sa o včasnú diagnostiku srdcových chýb.

Tretie UZ vyšetrenie

Posledné screeningové vyšetrenie sa vykonáva v 30. až 32. týždni tehotenstva. Lekár opäť plod zmeria, aby skontroloval či správne rastie a porovná namerané hodnoty s tabuľkami. Sleduje jeho aktivitu, polohu, uloženie placenty, množstvo plodovej vody a frekvenciu srdca. Ďalšie ultrazvukové vyšetrenia lekár vykonáva podľa svojich zvyklostí, alebo podľa nutnosti a zdravotného stavu plodu, či na naše želanie.

3D a 4D ultrazvuk

Ak túžime vidieť plod v trojrozmernom obraze, môžeme v dnešnej dobe absolvovať tzv. 3D ultrazvuk. V niektorých ultrazvukových centrách sa vykonáva aj v rámci screeningového ultrazvukového vyšetrenia, aby sa tak lepšie vylúčili napríklad rázštepové ochorenia plodu, alebo pri nejasných 2D UZ nálezoch. Oveľa častejšie sa však 3D UZ vykonáva na našu žiadosť. Tento druh UZ vyšetrenia nie je hradený zo zdravotného poistenia, a preto si ho musíme sami zaplatiť.

A čo je to 4D? Jedná sa o modernú ultrazvukovú metódu, kde 3D obraz je zobrazovaný v pohybe teda v reálnom čase. Obvykle to býva pre nás veľkým a nezabudnuteľným zážitkom, pretože takto vidíme dieťatko ako máva rúčkou, ako si cmúľa prstík, či vyplazuje na nás jazyk. Ak chceme 4D UZ absolvovať, tak by sme sa naň mali objednať najskôr v 22. až v 26. týždni tehotenstva.