Vek ako príčina ženskej neplodnosti

Ak sa žene nepodarilo otehotnieť po roku pravidelného, nechráneného sexuálneho styku, tak je na čase, aby vyhľadala pomoc odborníka. Príčin ženskej neplodnosti je viacero a lekár musí pri vyšetrení ženy myslieť na všetky možnosti, ktoré najpravdepodobnejšie sterilitu zapríčiňujú.

Vek ženy ako príčina neplodnosti

U žien v spojitosti s jej plodnosťou je vek veľmi podstatný, nie len v možnosti počať, vynosiť ale hlavne porodiť zdravého potomka. Žena je už pri pôrode vybavená kompletnou zásobou vajíčok, ktorých je asi niekoľko miliónov. Počas jej života sa už ďalšie vajíčka nevytvárajú, ale ich počet sa postupne znižuje. V období puberty ich počet rapídne klesá. Z pôvodného počtu ostáva len okolo 300 až 400 tisíc. Postupným starnutím ženy sa nielen ich počet znižuje, ale klesá aj ich kvalita. Dokonca staršie ženy sú náchylnejšie na častejší výskyt samovoľných potratov.

Stále platí, že ženy najplodnejšie sú okolo 20. Až 30. roku života, aj keď je známy dnešný trend, že materstvo ženy posúvajú na vyšší vek. Pri tom si ani jedna asi neuvedomuje aké problémy môže mať, keď sa rozhodne otehotnieť. Pokles plodnosti je zaznamenaný okolo 30. roku života. Dramatický pokles je však v 40. roku. Ženy pred 40 bývajú veľmi prekvapené, že napriek snahe o graviditu pri pravidelnej menštruácii je počatie veľmi náročné a často bohužiaľ neúspešné.

Lekár však krvnými testami vie zistiť kvalitu vajíčok a funkciu vaječníkov. Touto metódou sa buď príčina z vekového hľadiska potvrdí alebo vyvráti.

Použitá literatúra

  • Léčba neplodnosti, C. M. Doherty a M. M. Clark
  • Gynekologie, L. Rob, A. Martan, K. Citterbart a spol.