Krstné mená

Kalendár slovenských mien

Krstné mená

Výber krstného mena

Vybrať to správne meno pre svojho potomka nie je vôbec ľahká záležitosť. Je to veľmi zodpovedné a náročné rozhodovanie. Meno, ktoré naše dieťa dostane ho bude sprevádzať celým jeho zvyškom života, preto sa pri rozhodovaní a výbere netreba ponáhľať.

Repertoár krstných mien v súčasnosti je pomerne veľký, takže o malom množstve mien nemôže byť ani reč. Existuje viac ako 10 000 podôb používaných krstných mien. To je úctyhodný počet mien, z ktorých sa dá vybrať to pravé pre našeho potomka.

Pri výbere mena zohráva veľkú úlohu viacero faktorov ako sú rodinné zvyklosti, jazykové vplyvy, miestne zvyklosti, vplyv sociálneho postavenia a vzdelania, náboženstvo a v neposlednom rade má vplyv na výber mena aj vplyv priateľov a profesie, ktorú vykonávame.

Rodinné zvyklosti

Významnú úlohu pri voľbe mena majú nepochybne rodinné zvyklosti. Existujú rodiny, ktoré v duchu zakorenených tradícií pomenovávajú svojho prvorodeného syna podľa otca, ktorý svoje meno dostal od svojho otca a ten od svojho atď. A v prípade prvorodenej dcéry je to obdobné. Takže sa jedno tradičné meno udržuje z pokolenia na pokolenie a nik o tom ani len nepochybuje, že by to malo byť nejak inak. Zdrojom inšpirácie sa nestáva len priamy rodič, či prarodič, ale často to býva aj kmotor, kmotra, alebo iný obľúbení členovia rodiny. Dosť často sa stáva, že druhému potomkovi meno dáva práve jeho starší súrodenec. Naopak niektoré rodiny si potrpia na to, aby každý člen ich veľkej rodiny mal originálne meno, ktoré sa v ich rodine ešte nevyskytovalo. Alebo rodičia svojím deťom dávajú mená podľa abecedného poradia, alebo aby mali rovnaké iniciály. Dôvodov a kritérií pre voľbu mena je neúrekom.

Miestne zvyklosti

Výber mena môže byť v určitej miere ovplyvnený aj miestnymi zvyklosťami, teda prostredím, v ktorom rodina žije. Boli časy, keď podľa mena sa spravidla poznalo, že dievča alebo chlapec pochádza z mesta alebo z dediny. V súčasnosti by sme len veľmi ťažko podľa charakteru mena spoznali, či jeho nositeľ je z mesta alebo z dediny. Ale stále veľmi malý vplyv tu existuje, že na dedine sa používajú trošku iné mená ako v meste, kde predsa je väčšia možnosť a pestrosť mien. Vplyv napríklad iných kultúr, viac cudzincov a podobne.

Vplyv sociálneho postavenia a vzdelania

V minulosti mená zachytávali aj sociálne a triedne zaradenie. Alebo samotné vzdelanie rodičov má tiež nezanedbateľný vplyv na výber krstného mena pre potomka.

Vplyv náboženstva

Kedysi výber mena bol dosť ovplyvnený náboženstvom. Ľudia, ktorí patrili do nejakej cirkvi, tak svojím deťom dávali náboženské mená ako prejav vďaky a úcty k danému náboženstvu. Špeciálne situácie vznikali vtedy, keď manželia mali rozdielne vierovyznanie. Vplyv a tradície jedného sa prelínali s tradíciami a vplyvom toho druhého náboženstva, tak sa zdvojnásobil počet mien, ktoré sa začali používať.