Výpočet plodných a neplodných dní

Ako sa plodné a neplodné dni počítajú?

Na to, aby sme mohli otehotnieť je potrebné vedieť, kedy máme tzv. plodné dny. Termín plodné dni označuje najplodnejšie obdobie v priebehu cyklu. V jednom cykle máme len 18% šancu, že sa nám otehotnieť podarí. Vajíčko je schopné oplodnenia len 8, 12 alebo 24 hodín po ovulácii. Je to veľmi individiuálne. Spermie, naopak, dokážu v tele ženy prežiť 2 až 3 dni po pohlavnom styku, čo výrazne zvyšuje šancu na oplodnenie. Na výpočet plodných dní máme hneď niekoľko spôsobov.

Určenie plodných dní pri pravidelnom cykle

Najjednoduchším spôsobom ako si aspoň približne môžeme určiť plodné dni, je stanoviť si stred cyklu a k tomuto dňu si pripočítať aj odčítať dva dni, čím dostaneme niekoľkodňové rozmedzie.

Príklad: Dĺžka menštruačného cyklu je obvykle 28 dní, stred je teda 14 dní +/- 2 dni. Z toho vyplýva, že najplodnejšie dni pri 28. dňovom cykle sú od 12. dňa cyklu do 16. dňa cyklu.

Určenie plodných dní pri nepravidelnom cykle

Samozrejme nie každá máme pravidelný (napr. 28 dňový) cyklus, preto existuje aj ďalší spôsob výpočtu plodných dní. Pri tomto určení plodných a neplodných dní si musíme určiť svoj najdlhší a zároveň najkratší cyklus. Od najkratšieho cyklu sa odčíta 20 dní, čím sa určí prvý deň plodných dní a od najdlhšieho cyklu sa odčíta  10 dní, čo nám určí posledný plodný deň v cykle.

Príklad: Najkratší cyklus je 22 dní – 20 = 2, Najdlhší cyklus je 28 dní – 10 = 18

Podľa tohto výpočtu naše plodné dni začínajú od 2. dňa cyklu a trvajú do 18. dňa cyklu. (POZNÁMKA: Prvý deň cyklu = prvý deň menštruácie)

Meranie bazálnej teploty

Ďalšou, veľmi populárnou metódou na určenie plodných dní, je metóda merania tzv. bazálnej teploty. Aby sme sa mohli touto metódou riadiť, musíme ju robiť minimálne 3 mesiace. Bazálnu teplotu by sme si mali merať vždy ráno v rovnakom čase a to minimálne po 6 hodinovom spánku. Na meranie musíme používať vždy ten istý teplomer a rovnaké miesto merania (pošva, ústa alebo konečník). Namerané hodnoty si vždy zapíšeme do menštruačného kalendára. Bazálna teplota vplyvom hormonálnych zmien v priebehu cyklu sa 1 až 2 dni pred ovuláciou zníži a následne zvýši približne o 0,3 °C do 0,6°C, čo nám značí ovuláciu – plodný deň. Toto zvýšenie pokračuje až do nasledujúcej menštruácie. Ak otehotnieme, tak bazálna teplota stále stúpa.

Ovulačné testy

Veľmi presnou a zároveň spoľahlivou metódou na určenie plodných dní je použitie tzv. ovulačných testov. Fungujú na podobnom princípe ako tehotenské testy, až na to, že sú citlivé na iné hormóny v moči. Nevýhodou tejto metódy môže byť to, že testov v priebehu jedného cyklu treba použiť hneď niekoľko. To pre mnohé z nás môže byť dosť nákladné.