Vyšetrenia počas tehotenstva

Po potvrdení gravidity sa pre vás začína to najkrašie obdobie v živote. Po navštívení gynekologickej ambulancie sa s vami lekár dohodne na ďalších pravidelných návštevách v tehotenskej poradni. V nasledujúcich týždňoch absolvujete množstvo vyšetrení. Spočiatku vás to možno bude trochu otravovať ale postupne si na to zvyknete a budete to pokladať za súčasť vášho života.

  • do 22 týždňa, každé 4 týždne
  • od 23 do 30 týždňa, každé 3 týždne
  • od 30 do 37 týždňa, každé 2 týždne
  • od 37 do 40 týždňa, jeden krát do týždňa

Vyšetrenia v 10. až v 12. týždni tehotenstva

Prvé vyšetrenie krvi sa robí medzi 10. až 12. t. t. Na toto vyšetrenie je lepšie prísť na lačno. Sestrička vám odoberie krv na krvný obraz (KO), krvnú skupinu a protilátky (KS, Rh faktor), toxoplazmózu (TOXO), syfilis (BWR), HIV, žltačku (HBsAg). Lekár vás palpačne vyšetrí a urobí prvýscreeningový ultrazvuk, na ktorom sa zistí veľkosť plodu, jeho uloženie a vitalita. Spresní sa aj dátum pôrodu. Sestrička vám zároveň vystaví tehotenskú knižku, kde sa všetky zistené údaje zapíšu. Zároveň vám sestrička zmeria krvný tlak (TK), skontroluje chemicky moč na prítomnosť bielkoviny, hnisu, cukru poprípade krvi a poprosí vás, aby ste sa zvážila.

Vyšetrenia v 16. až 20. týždni tehotenstva

Veľmi dôležitý odber krvi je medzi 16. až 20. t. t. Nazýva sa Triple test, alebo stačí vyšetrenie krvi len na AFP (alfafetoproteín). Je to hormón, ktorý sa tvorí vo fetálnej pečeni (pečeni plodu). Jedná sa o screeningové vyšetrenie plodu, zamerané na vrodené vývojové chyby. Je veľmi dôležité stanovený termín odberu dodržať. Zvýšená hladina AFP môže byť príznakom hrubých vývojových chýb plodu ako sú rázštepy nervovej trubice alebo rázštepy brušnej dutiny. Naopak zas veľmi nízke hodnoty môžu upozorniť na prítomnosť niektorých genetických porúch, najčastejšie na tzv. Dawnov syndróm (stav, ktorý ľudovo označujeme ako mongoloizmus). No treba poznamenať, že vyššia alebo nižšia hladina AFP nemusí signalizovať, že niečo nie je v poriadku. Niekedy sa stáva, že plod si tejto látky vyprodukuje viac ako je stanovená norma, pri tom sa nejedná o žiadne poškodenie. Ak sa zistí odchýlka od stanovenej normy, podstúpite radu ďalších vyšetrení, aby výsledok spresnil.

V tomto období by ste mali absolvovať druhý screeningový ultrazvuk v 20. t. t. zameraný práve na vrodené vývinové chyby plodu a tiež spresní gestačný vek dieťatka. Ak sú hladiny AFP natoľko vysoké alebo veľmi nízke môže vás lekár objednať na amniocentézu (odber plodovej vody), kde sa presne vďaka genetickému vyšetreniu zistí prípadné postihnutie, alebo so 100% pravdepodobnosťou podozrenie vyvráti.

Vyšetrenia v 24. až 28. týždni tehotenstva

Medzi 24. až 28. t. t. sa robí tretí odber krvi zameraný na zistenie tehotenskej cukrovky (gestačný diabetes melitus). Prostredníctvom tohto odberu sa stanovuje hladina cukru v krvi po záťaži. Robí sa hodinový test tzv. OSZT (O Sulivajov záťažový test), pri ktorom vám dá sestrička vypiť 50g glukózy (hroznový cukor) rozpustenej v 200 až 300 ml vody alebo čaju. Po jednej hodine od vypitia vám odoberie krv na určenie hladiny glukózy v krvi. Tento časový interval je potrebné dodržať, lebo čím má telo dlhší čas na spracovanie, tým budú výsledky skreslenejšie. Hladina cukru po záťaži by nemala prevýšiť hodnotu 7,7 (údaj je len orientačný, záleží od referenčnýc hhodnôt laboratória). Pri tomto odbere sa robí opakované vyšetrenie krvi na TOXO a BWR a taktiež KO. Ak máte Rh faktor negatívny, alebo vám vyšli protilátky pozitívne, tak sa zopakuje aj toto vyšetrenie.

Ak vám vyšla zvýšená hodnota cukru po záťaži lekár vám ešte môže urobiť druhý dôkladnejší odber tzv. o GTT (orálno – glukózo – tolerančný test). Namiesto 50g glukózy vypijete 75g glukózy v 300ml vody alebo čaju. Odoberie sa vám krv na lačno po prvej hodine a následne po druhej hodine od vypitia. Hodnoty by mali byť po hodine 5,5, po druhej do 8,8 a po tretej hodine do 7,7. Ak máte aj tieto hodnoty zvýšené pravdepodobne máte tehotenskú cukrovku a lekár vás pošle na podrobné vyšetrenie na diabetológiu, kde budete až do konca tehotenstva sledovaná.

Vyšetrenia v 30. týždni tehotenstva

V 30 t. t. vás čaká posledný screeningový ultrazvuk, ktorý je zameraný na spresnenie termínu pôrodu, uloženie plodu v maternici a zhodnotí zároveň správnosť vývoja jednotlivých orgánov. Ťažiskom vyšetrenia spočíva vo vyšetrení fetoplacentárnej cirkulácie (prúdenie krvi od placenty cez pupočník k plodu a späť) a v zmeraní týchto biometrických parametrov. Ľudovo povedané zmeranie prietokov. Cieľom tohto vyšetrenia je, či je plod dostatočne zásobený kyslíkom.

Vyšetrenia v 34. týždni tehotenstva

V 34. t. t. sa obyčajne u Rh – negatívnej ženy odoberajú posledné kontrolné protilátky, aj keď predchádzajúce výsledky boli v poriadku.

Vyšetrenia v 36. týždni tehotenstva

V tomto týždni sa najčatejšie vyšetruje krv na KO. Váš lekár vás s najväčšou pravdepodobnosťou odošle do prenatálnej poradni, ktorá je v nemocnici, kde chcete rodiť. Tam vám pripravia všetko potrebné k pôrodu, dajú vám poterbné formuláre, ktoré si doma môžete dopredu pripraviť.

Počas tehotenstva by ste mali v prvom a treťom trimestri absolvovať ešte vyšetrenie u zubného lekára, od ktorého dostanete do tehotenskej knižky pečiatku. Môže vám odporučiť kontrolu u vášhoobvodného lekára, ktorý na základe vašich predchádzajúcich ochorení zhodnotí váš zdravotný stav a tiež vám správu napíše do tehotenskej knižky.

Použitá literatúra

  • Gynekologie a porodnictví, Gerhard Martius, Meinert Breckwoldt, Albrecht Pfleidere a kolektív
  • Kniha o těhotenství a porodu, Antonín Pařízek
  • Porodnictví, Evžen Čech, Zdeněk Hájek, Karel Maršál, Bedřich Srp a kolektív
  • Velká kniha o matce a dítěti, Elizabeth Fenwicková
  • Zdravoveda pre ženy, Randon House