Krstné mená

Kalendár slovenských mien

Krstné mená

Význam krstných mien – H – I – J

Význam krstných mien začínajúcich na písmeno H – I – J.

Hana

Hana – je hrdá, má hebrejský pôvod. Hanka. Ženy s týmto menom vynikajú pevnou vôľou, dynamickosťou a intuíciou.

Hedviga

Hedviga – je temperamentná, má germánsky pôvod a znamená „víťaziaca v boji“. Nositeľky tohto zriedkavého krstného mena oslovujeme Hedka, Heďa, Heda.

Henrich

Henrich – skrýva svoje reakcie, má germánsky pôvod a jeho význam je „vládca domu“. Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme Henry, Heňo.

Henrieta

Henrieta – je roztomilá. Toto ženské meno staronemeckého pôvodu, je na Slovensku ojedinelé a v preklade znamená „vládca domu“. Nositeľky oslovujeme Henrietka, Henka, Heňa. Henriety.

Hermína

Hermína – je charizmatická, má nemecký pôvod a jeho význam je odvodený od mužského mena Herman, ktoré znamená „bojovník“. S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne.

Hilda

Hilda – je cnostná, má nemecký pôvod a v preklade znamená „bojovníčka“. S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame len občas a oslovujeme ich aj Hildina, Hildi.

Hortenzia

Hortenzia – je vitálna, nie je moc populárne.to meno má latinský pôvod a v preklade znamená „záhradná“. Hortenzie rady plánujú, ako prežijú svoj život.

Hubert

Hubert – je duchaplný, má nemecký pôvod a v preklade znamená „duchaplný“, čo ich aj charakterizuje. Ak sa stretneme s nositeľmi tohto neobyčajného mena, oslovujeme ich Bert, Hubertík. Na Slovensku je svätý Hubert patrónom poľovníkom.

Hugo

Hugo – je horlivý, má nemecký pôvod a jeho význam je „duchaplný“. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame iba výnimočne.

Ida

Ida – v citovom živote je Ida vlastnícka, má nemecký pôvod a v preklade jeho význam možno vyjadriť ako „žena činu“. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Idka, Iduška.

Ignác

Ignác – stále niečo hrá, má latinský pôvod a jeho význam je „ohňový, rozpálený“. Na Slovensku je toto meno málo rozšírené.

Igor

Igor – je svedomitý, je ruské meno islandského pôvodu a význam mena je „boh Ingvio ochraňuje“. Nositeľov tohto sympatického a na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Igorko, Igino.

Imrich

Imrich – je nekompromisný, je nemeckého pôvodu a v preklade znamená „pracovitý vládca“. Na našom území sa toto meno vyskytuje v menšej miere a jeho nositeľov oslovujeme Imro, Imino, Iminko.

Ingrida

Ingrida – je mlčanlivá, má škandinávsky pôvod a znamená „jazdkyňa chránená bohom Ingviom“. Nositeľky tohto menej častého mena oslovujeme Ingrid, Ingridka, Inge, Inga.

Irena

Irena – nepozná strednú cestu, má grécky pôvod a v preklade znamená „mierumilovná“. Nositeľky tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme Irenka, Irča, Iruška.

Irma

Irma – je neodolateľná, má nemecký pôvod a v preklade znamená „veľká“, „silná“. S nositeľkami tohto krstného mena sa u nás stretávame málokedy a oslovujeme ich Irmuška, Iminka, Imka.

Ivan

Ivan – je zodpovedný, má slovanský pôvod a význam mena je „Boh je milostivý“. Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivanko, Ivko.

Ivana a Ivona

Ivana a Ivona – sú autoritatívne, je odvodené z mena Ján, má slovanský pôvod a jeho význam znie „boh je milostivý“. Meno Ivona je francúzskeho pôvodu a v preklade znamená „vyzbrojená tisovým lukom“. Nositeľky týchto na našom území bežne zaužívaných mien oslovujeme Iva, Ivka, Ivanka a Ivonka.

Iveta

Iveta – je zvedavá, má francúzsky pôvod a význam mena je „tisový luk.“ Nositeľky tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivetka, Ivka, Ivda.

Ivica

Ivica – je dobrosrdečná, je južnoslovanskou podobou mena Ivana a v preklade znamená „Boh je milostivý“. Nositeľky tohto u nás menej zaužívaného mena oslovujeme Ivka, Ivda, Iva.

Izabela

Izabela – je oduševnená, má hebrejský pôvod a jeho význam je „bohom povýšená“. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme aj Izka, Izi, Izabelka.

Izidor

Izidor – je svedomitý, má grécky pôvod a význam mena je „dar egyptskej bohyne slnka Izis“. S nositeľmi tohto mena sa stretávame na našom území ojedinele.

Jakub

Jakub – vychádza z neho veľká sila a bojovnosť, je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je „držiaci sa za pätu“, „druhorodený“. Toto meno môžeme zaradiť medzi populárne a nositeľov oslovujeme Kubo, Kubík, Jakubík, Jakubko.

Ján

Ján – je aktívny, má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená „Boh je milostivý“. Nositeľov tohto tradičného mena, ktoré je v súčasnosti u nás menej zaužívané, oslovujeme Janko, Janík, Janíčko.

Jana

Jana – je rezolútna. Význam krstného mena Jana, ktoré je u nás bežne zaužívané a má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená „Boh je milostivý“. Nositeľky oslovujeme Jani, Janina, Janka.

Jarmila

Jarmila – je zdržanlivá, má slovanský pôvod, je menej časté a jeho význam je „milujúca jarosť“. Meniny majú Jarmilky, Jarky.

Jarolín

Jarolín – je samostatný, má grécky pôvod a v preklade znamená „sväté meno“. S týmto zvláštnym menom sa stretneme na našom území len veľmi málo.

Jaromír

Jaromír – je prelietavý, má slovanský pôvod a význam mena je „slávny silou, bujnosťou.“

Jaroslav

Jaroslav – je pôžitkár, má slovanský pôvod a jeho význam je „sláv silu“. Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Jarko, Jaro, Jarino, Jarinko.

Jaroslava

Jaroslava – sa vyznačuje pohotovými reakciami, má slovanský pôvod a význam mena je „slávna silou“. Nositeľky tohto sympatického a bežne zaužívaného mena oslovujeme prevažne Jarka.

Jela

Jela – žije intenzívne, je odvodené od gréckeho mena Helena a znamená „svetlo, pochodeň“. S jeho nositeľkami sa stretávame málokedy a oslovujeme ich Jelka, Jelinka, Jeločka, Jeli, Jelica, Jelena.

Jerguš

Jerguš – je snaživý, je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „ostražitý“. Mužské meno Jerguš je u nás pomerne málo rozšírené.

Jolana

Jolana – sa radšej vyjadruje skutkami ako slovami, má maďarský pôvod a jeho voľný preklad je „dobré dievča“. Na našom území je toto meno menej zaužívané. Nositeľky oslovujeme Joli, Jolka, Jolanka. Jolany.

Jozef

Jozef – má vyrovnanú povahu, má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní“. Nositeľov tohto skôr v minulosti zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme Jožko, Jojo, Dodo, Dodko.

Jozefína

Jozefína – je zraniteľná, má hebrejský pôvod a jeho význam je „Boh pridá, rozhojní“. Toto meno je málo rozšírenou ženskou podobou starozákonného aj novozákonného mužského mena Jozef. Nositeľky oslovujeme Joja, Jojka, Jožka.

Judita

Judita – je chytrá, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „hebrejka“. Nositeľky tohto starozákonného biblického a na Slovensku menej početného mena oslovujeme aj Juditka, Jud, Judka.

Júlia a Juliána

Júlia a Juliána – sú vznešené. Júlia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom „vlasatá, „mladá“. Meno Juliána má zase latinský pôvod, s významom „patriaca rímskemu rodu Júliovcom“. Nositeľky oboch pekných, aj keď starších a v súčasnosti menej častých mien oslovujeme Julka, Julinka. Júlie, Juliány.

Július

Július – je rozumný, má latinský pôvod a význam mena je „vlasatý“, „mladý“. Nositeľov tohto na našom území menej rozšíreného mena oslovujeme Julo, Julko.

Juraj

Juraj – je svätecké, má grécky pôvod a v preklade znamená „roľník“. Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Juro, Jurko, Ďuri, Ďurko.

Justína

Justína – je výrečná, je odvodené od mužského mena Justín, má latinský pôvod a v preklade znie „patriaci Justovi“. Nositeľky tohto menej častého oslovujeme Justa, Justínka, Tina, Tink, Justíny.