Krstné mená

Kalendár slovenských mien

Krstné mená

Význam krstných mien – N – O – P

Význam krstných mien začínajúcich na písmeno N – O – P.

Nadežda

Nadežda – je vzdorná, má ruský pôvod a jeho význam je „nádej“. S Naďami, Naďkami sa u nás často nestretávame.

Natália

Natália – je neskrotná, má latinský pôvod a jeho voľný preklad je „dieťa Vianoc“. Nositeľky oslovujeme Natálka, Naťa, Natka a na našom území patrí v súčasnosti toto meno medzi populárne.

Nataša

Nataša – je svojrázna, má ruský pôvod a v preklade znamená „dieťa Vianoc“. Nositeľky tohto hlavne v rusky hovoriacich a okolitých krajinách obľúbeného mena oslovujeme prevažne Nasťa, Nastenka, Nataška.

Nikola a Nikolaj

Nikola a Nikolaj – sú inteligentní. Ženské a mužské meno Nikola, Nikolaj majú francúzsky pôvod a v preklade znamenajú „víťazstvo“. Ak sa stretneme s nositeľmi tohto menej rozšíreného mena, oslovujeme ich Niki, Nika, a Nik, Nikino.

Nina

Nina – je pôvabná, je ruské, ale má zrejme grécky pôvod a jeho význam je „pochádzajúca z mesta Ninive“. Nositeľky tohto v súčasnosti na Slovensku obľúbeného mena oslovujeme Ninka, Ninočka. Niny.

Nora

Nora – je aktívna, má severský pôvod. Vo voľnom preklade znamená „boh je moje svetlo“. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Norika, Norka, Nori.

Norbert

Norbert – je jemnocitný, má nemecký pôvod a jeho význam je „slávny Severan“. Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Norko, Noro, Norbi.

Oldrich

Oldrich – je panovačný, má nemecký pôvod a v preklade znamená „dedičný vládca“. Na Slovensku sa s nositeľmi tohto krstného mena stretávame výnimočne.

Oleg

Oleg – láka ho literárna oblasť, má škandinávsky pôvod a v preklade znamená „zdravý, šťastný“. Toto meno je početne zastúpené predovšetkým v rusky hovoriacich a okolitých krajinách, kde jeho nositeľov oslovujú Oľja, Olin.

Oľga

Oľga – sa vyznačuje tvrdou povahou. Pôvod mena je severský. Je zaužívané hlavne v rusky hovoriacich a okolitých krajinách, kde ich nositeľky oslovujú Olinka, Olina.

Oliver

Oliver – je nepokojný, má latinský pôvod a význam mena je „pestovateľ olív“. Nositeľov tohto na Slovensku v súčasnosti populárneho mena oslovujeme Oli, Olik, Oliverko.

Olívia

Olívia – je záhadná, má latinský pôvod a význam mena je „pestovateľka olív“. Nositeľky tohto málo používaného mena oslovujeme Ola, Lívia.

Olympia

Olympia – je v láske rovnako ako v živote impulzívna, má grécky pôvod a v preklade znamená „božská“. Na Slovensku nestretneme veľa nositeliek tohto krstného mena. Ak predsa, oslovujeme ich Ola, Oli, Oľa.

Ondrej

Ondrej – miluje slobodu, má grécky pôvod a v preklade znamená „statný“, „mužný“ „odvážny“. Krstné mená Ondrej patrí na našom území medzi bežne zaužívané.

Oskár

Oskár – je rád obklopený ľuďmi. Má germánsky pôvod a jeho význam je „božská kopija“. Dôkladne zhodnotia situáciu, kým začnú konať.

Otília

Otília – je objektívna, má nemecký pôvod a jeho význam je „bohatá, mocná bojovníčka“. S nositeľkami krstného mena Otília sa stretávame u nás výnimočne a oslovujeme ich napríklad Tilka.

Oto

Oto – je spokojný, má nemecký pôvod a jeho význam je „ochranca majetku“. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Otko, Otík, Otíček.

Oxana

Oxana – je inteligentná, je ukrajinskou domácou podobou mena Xénia. S nositeľkami tohto mena sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich Oxanka.

Pankrác

Pankrác – je extrovertný, má grécky pôvod a význam mena je „všemocný“. S nositeľom tohto mena sa stretávame na Slovensku výnimočne.

Patrícia

Patrícia – je vytrvalá, je ženskou podobou mena Patrik. Nositeľky tohto na Slovensku rozšíreného mena oslovujeme Paťa, Paťka, Paťuška.

Patrik

Patrik – je elegantný, má latinský pôvod a jeho význam je „urodzený“, „patricijský“. Nositeľov tohto pomerne populárneho mena oslovujeme Paťo, Paťko.

Paulína

Paulína – je prívetivá, má latinský pôvod a význam mena je „malá, skromná“. Nositeľky tohto na našom území nie veľmi častého mena oslovujeme Paulínka, Paula, Palka.

Pavol

Pavol – je víťaz, má latinský pôvod a význam mena je „malý, skromný“. Pavlov oslovujeme Pali, Palino, Palko.

Perla

Perla – má vážnu povahu, je novšie meno a je slovenským variantom mien Margaréta, Margita, ktoré sú orientálneho pôvodu a v preklade znamenajú „perla“. Nositeľky tohto ojedinelého mena oslovujeme Perla, Perlička. Perly.

Peter

Peter – je intuitívny, má grécky pôvod a význam mena je „pevný ako skala“. Nositeľov tohto mena oslovujeme Peťo, Peťko, Petrík.

Petra

Petra – je ženskou podobou mena Peter, je emotívna. Nositeľky tohto mena oslovujeme Peťa, Peťka.

Petrana a Petronela

Petrana a Petronela – sú vášnivé, majú latinský pôvod a ich význam je „pochádzajúca z rodu Petroniov“. Nositeľky na našom území ojedinelých mien oslovujeme Petra, Petranka, Peťka.

Pravoslav

Pravoslav – nemá rád intrigy a podrazy. Pravoslav je novšie slovanské mužské meno a jeho význam je „právo sláv“. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame iba ojedinele.

Prokop

Prokop – je realista, má grécky pôvod a v preklade znamená „pripravený na boj“, „priekopník“.