Krstné mená

Kalendár slovenských mien

Krstné mená

Význam krstných mien – R – S

Význam krstných mien začínajúcich na písmeno R – S.

Radoslav a Radoslava

Radoslav a Radoslava – majú rýchle. majú slovanský pôvod a význam mien je „radujúci(a) sa, sláviaci(a) radosť“. Nositeľov mužského mena oslovujeme Radko, Rado a Radoslavy.

Radovan

Radovan – je zmyselný, má slovanský pôvod a jeho význam znamená „radujúci sa“. Nositeľov tohto mena oslovujeme Rado a Radko.

Radúz

Radúz – je striedmy, má slovanský pôvod a jeho význam je „radujúci sa“, „radostný“. S nositeľmi tohto mena sa stretávame u nás málo a oslovujeme ich Radúzko, Rado, Radko.

Rastislav

Rastislav – je dobrý pozorovateľ, má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená „ten, kto rastie v sláve“. Nositeľov tohto mena oslovujeme Rasťo, Rastík a patrí medzi menej zaužívané.

Regina

Regina – je dominantná, má latinský pôvod a v preklade znamená „kráľovná“. Na Slovensku sa stretneme s nositeľkami tohto mena zriedkakedy a oslovujeme ich Reginka, Regi, Renka. Reginy.

Renáta

Renáta – má ambície, toto meno patrí na Slovensku medzi obľúbené. Jeho pôvod je latinský a v preklade znamená „znovuzrodená“. Nositeľky tohto krstného mena oslovujeme Reni, Renátka, Renka, Renča.

René

René – je hĺbavý, má latinský pôvod a v preklade znamená „znovuzrodený“. Nositeľov tohto na našom území ojedinelého mena oslovujeme jednoducho René, prípadne aj Ren, Reno, Renko.

Richard

Richard – je diskrétny, má germánsky pôvod a v preklade znamená „silný vládca“. Nositeľov tohto vznešeného a bežne zaužívaného mena oslovujeme väčšinou Rišo, Riško, Riki, Riko.

Róbert

Róbert – je činný, má nemecký pôvod a jeho význam je „slávny“. Nositeľov tohto u nás bežne zaužívaného mena oslovujeme Robko, Robo, Robino.

Roland

Roland – má fantáziu, má nemecký pôvod a jeho význam je „slávny hrdina“. S nositeľmi tohto mena sa stretávame zriedkavo. Ak predsa, oslovujeme ich Rolandko, Rolo, Rolino.

Roman a Romana

Roman a Romana – aktívni, majú latinský pôvod a znamenajú „pochádzajúci(a) z Ríma“. Nositeľov týchto na Slovensku bežne zaužívaných mien oslovujeme Romko, Romanko, Romanka, Romina.

Rozália

Rozália – je spôsobná, má latinský pôvod a v preklade znamená „ružová“, „sviatok ruží“. Nositeľky tohto na našom území ojedinelého mena oslovujeme Róza, Rózka, Rozárka.

Rudolf

Rudolf – má pevnú vôľu, má germánsky pôvod a v preklade znamená „slávny vlk“. Nositeľov tohto v súčasnosti menej zaužívaného a skôr dedičného mena, oslovujeme prevažne Rudko, Rudo, Rudino.

Ružena

Ružena – je nepredvídateľná, má latinský pôvod a v preklade znamená „ruža“. Nositeľku tohto, skôr v minulosti zaužívaného mena, oslovujeme Róza, Ruženka. Častejšie ako na našom území sa meno Ružena vyskytuje v Čechách.

Sabína

Sabína – sa rada realizuje v práci, má latinský pôvod a jeho význam je „pochádzajúca z kmeňa Sabínov“ v Taliansku. Na Slovensku sa veľmi neudomácnilo, ak sa ale predsa s nositeľkami tohto mena stretneme, oslovujeme ich Saba, Sabi, Sabínka.

Samuel

Samuel – je seriózny a usilovný muž, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „meno božie“. Toto biblické starozákonné meno je na Slovensku menej zaužívané a nositeľov oslovujeme Samo, Samko. Samuelovia.

Sergej

Sergej – je muž dvoch tvárí, má latinský pôvod a význam mena je „sluha, strážca“. Nositeľov tohto u nás ojedinelého mena oslovujeme Sergejko, Serjožka, Serdži.

Servác

Servác – je inteligentný, latinský pôvod a v preklade znamená „záchranca“. S nositeľmi tohto mena sa stretávame málokedy.

Sidónie

Sidónie – majú dobrú intuíciu, má latinský pôvod a význam mena je „pochádzajúca zo Sidonu“, čo je mesto v Libanone. Nositeľky tohto menej sa vyskytujúceho mena oslovujeme Sida, Sidka.

Silvester

Silvester – prináša posolstvo nádeje. Deň, v ktorom sa lúčime so starým rokom, nesie meno pápeža Silvestra I. Mužské meno Silvester má latinský pôvod, pričom v preklade znamená „lesný, z lesa“.

Silvia

Silvia – má rýchle reakcie, má rímsky pôvod a v preklade znamená „hora“. Na Slovensku patrí k bežne používaným menám. Jeho nositeľky oslovujeme Silvinka, Silva, Sisa. Silvie.

Šimon a Simona

Šimon a Simona – sú vplyvní a sú v súčasnosti na Slovensku populárne mená. Ide o novozákonné hebrejské mená, ktoré v preklade znamenajú „počúvajúci, počúvajúca“. Nositeľov oslovujeme napríklad Šimonko, Simonka. Šimonovia aj Simony.

Sláva a Slávka

Sláva a Slávka sú hravé, majú slovanský pôvod a význam mien je „slávená“. Nositeľky týchto u nás menej rozšírených mien oslovujeme prevažne Slávi, Slávka.

Slavomír

Slavomír – je večný chlapec, má slovanský pôvod a význam mena je „sláviaci mier“. Nositeľov tohto na našom území menej rozšíreného mena oslovujeme Slavo, Slavko.

Slavomíra

Slavomíra – je nespútaná, má slovanský pôvod a znamená „sláva mieru“. Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Slávka, Slávenka. Na Slovensku nie je veľmi časté.

Soňa

Soňa – je cieľavedomá a vytrvalá, je variantom mena Žofia, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená „múdrosť“. Nositeľky tohto menej rozšíreného mena oslovujeme Sonička, Soňka, Soni.

Stanislav

Stanislav – je zásadový, má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená „upevni slávu, staň sa slávnym“. Toto krstné meno je na Slovensku bežne zaužívané, aj keď v súčasnosti nie veľmi časté, a jeho nositeľov oslovujeme Stano, Stanko, Stando.

Stanislava

Stanislava – má stálu povahu, má slovanský pôvod a jeho význam je „upevni slávu“. Nositeľky tohto na našom území v súčasnosti menej zaužívaného mena oslovujeme Stanka a Staňa.

Štefan

Štefan – je skúsený, je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „víťaz“. Štefan bol svätcom a zároveň patrónom koní. S nositeľmi tohto skôr dedičného mena sa dnes stretávame pomenej, aj keď v minulosti bolo na Slovensku obľúbené a rozšírené.

Štefánia

Štefánia – je dôvtipná, má grécky pôvod a význam mena je „víťazka“. Nositeľky tohto mena oslovujeme Štefanka, Štefina, Štefka. Toto meno je na Slovensku ojedinelé, početnejšie sa vyskytuje skôr v mužskej podobe (Štefan).

Stela

Stela – je cituplná, je na Slovensku menej časté, má latinský pôvod a v preklade znamená „hviezda“. Oslovujeme ich Stelka, Stelinka, Steli.

Svätopluk

Svätopluk – je nepredvídateľný, má slovanský pôvod a jeho význam je „silný v plukoch“, „veľký medzi bojovníkmi“. Nositeľov tohto u nás v súčasnosti ojedinelého krstného mena oslovujeme Sväťo, Sväťko.

Svetlana

Svetlana – je poetická, má slovanský pôvod a znamená „svetlá“. Nositeľky tohto nie veľmi častého mena oslovujeme Svetlanka, Svetluška.

Svetozár

Svetozár – je šarmantný, má slovanský pôvod a jeho význam je „žiariaci“. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Sveťo, Sveťko.