Krstné mená

Kalendár slovenských mien

Krstné mená

Význam krstných mien – X – Z

Význam krstných mien začínajúcich na písmeno X – Z.

Xénia

Xénia – je nedôverčivá, má grécky pôvod a význam mena je „pohostinná“. Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Xeňa, Xeni, Xenička.

Žaneta

Žaneta – sa nevzdáva, má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“. Nositeľky tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Žanetka, Žanet.

Zdenka

Zdenka – je prevažne mlčanlivá a uzavretá do seba, má český pôvod a význam mena je „tu slávna“. Nositeľky tohto menej rozšíreného mena oslovujeme Zdenda, Zdenička, Zdenuška, Zdeni.

Zdenko

Zdenko – je náladový, má český pôvod a vo voľnom preklade znie ako „tu slávny“, „oslavujúci dielo““. Nositeľov tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Zdeno, Zdenko.

Želmíra

Želmíra – je zásadová, má južnoslovanský pôvod a význam mena je „tá, ktorá si želá mier“. Nositeľky tohto ojedinelého krstného mena oslovujeme Žela, Želka, Mirka.

Žigmund

Žigmund – je vytrvalý, má nemecký pôvod a v preklade znamená „ochranca víťazstva“. Nositeľov tohto na Slovensku skôr výnimočného mena oslovujeme Žigo.

Zina

Zina – je ľudská, má grécky pôvod a jeho význam je „dobrá“, „priateľská“. Nositeľky tohto na našom území málo rozšíreného mena oslovujeme Zinka, Zinuška, Zinočka.

Zita

Zita – je plná energie, má asi perzský pôvod a jeho význam je „dievča“. Nositeľky tohto u nás málo rozšíreného mena oslovujeme Zitka, Zituška.

Zlatica

Zlatica – je dynamická, má južnoslovanský pôvod a jeho význam je „zlatá“. Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Zlatka, Zlatuška.

Zlatko

Zlatko – je gurmán. S nositeľmi mužského mena Zlatko sa stretávame výnimočne. Jeho pôvod je slovanský a význam tohto mena je „zlatý“.

Žofia

Žofia – je vnímavá, má grécky pôvod a jeho význam je „múdrosť“. Emotívnosť týchto žien je podpriemerná, čo im pridáva zamyslený výraz. Sú objektívne a veľmi vnímavé.

Zoja

Zoja – je svojbytná, je ruskou podobou ženského gréckeho mena Zoé, ktoré v preklade znamená „život“. S menom Zoja sa na Slovensku stretávame ojedinele, no ak predsa, oslovujeme ich Zojka, Zoji, Zojinka, Zojuška.

Zoltán

Zoltán – rád riskuje, má turecký pôvod a význam mena je „moc“. Nositeľov tohto hlavne v maďarsky hovoriacich oblastiach Slovenska rozšíreného mena oslovujeme Zoli, Zolko, Zolo.

Zora

Zora – je zodpovedná, má slovanský pôvod a znamená „zornička“. Nositeľky tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Zorka, Zorina.

Zuzana

Zuzana – je ústretová, je v súčasnosti na Slovensku menej rozšírené, aj keď v minulosti bolo veľmi obľúbené. Má hebrejský pôvod a v preklade znamená „ľalia“, „lotos“. Jeho nositeľky oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička. Zuzany.