Krstné mená

Kalendár slovenských mien

Krstné mená

Zápis mena do matriky

Rodičia pri narodení svojho potomka majú neľahkú úlohu a to vybrať mu vhodné meno, ktoré ho bude sprevádzať celým životom. Skôr než sa rozhodnete dať svojmu roztomilému bábätku meno, tak si ho v tom mene predstavte aj o 20 rokov, či sa vám bude páčiť a či sa hlavne bude páčiť vášmu dospelému dieťaťu.

Mená ako Zlatko alebo Sadám a jemu podobné, za tie vám asi dieťa nebude príliš vďačné. Uvedomte si, že vďaka svojmu menu sa môže vaše dieťa stať terčom posmechu svojho okolia. Pocit poníženia a menejcennosti a to len kvôli vášmu rozhodnutiu, mu vybrať také „roztomilé meno“.

Naša spoločnosť do istej miery svojich nových občanov chráni pred nevhodnými nápadmi rodičov. Prehlásenie, že je to moje dieťa, tak si ho môžem pomenovať, ako chcem, platí ale len do istej miery. Pri výbere mena treba v neposlednom rade myslieť na dôsledky nášho výberu. Či chceme alebo nie, musíme pri výbere krstného mena pre svojho potomka dodržiavať príslušné zákonné smernice týkajúce sa voľby a jeho zápisu do matriky. Existuje zoznam mien vhodných pre zápis do matriky. V prípade, že by rodičia chceli pre svojho potomka iné meno ako je v kalendári, tak musia o schválenie požiadať matričný úrad. Je veľmi vhodné, ak sa tak udeje ešte pred samotným narodením potomka z jedného dôvodu, aby ste s dieťatkom nemuseli behať po úradoch a zbytočne sa nestresovali. V tomto prípade sa oplatí myslieť dopredu.

Sociolingvistické aspekty voľby mena

Voľba a fungovanie mena je v súčasnosti daná tromi hlavnými aspektmi, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a prepájajú.

Medzi tieto aspekty patria:

Právne aspekty, ktoré upravujú voľbu a zápis mena.

Jazykové aspekty, t.j. gramatické a pravopisné dohliadajú nato, aby sa meno v danom jazyku používalo tak ako má.

Mimo jazykové aspekty, sú dané skutočnosťou, že meno je javom široko sociálnym čo znamená, že meno a jeho voľba, užívanie a obľuba sú vždy spoločensky hodnotené a nejako aj spoločensky podmienené.

Podľa zákona má každý človek plné právo na vlastné meno. Treba tiež zdôrazniť, že môže mať až dve mená, nie však ľubovoľný počet mien.

Ktoré mená nie je možné zapísať do matriky

Do matriky vám nezapíšu mená, ktoré nespĺňajú jazykový, gramaticky správny tvar a nie sú v spisovnej podobe daného jazyka. Nezapisujú sa mená obecné teda tie, ktoré majú neosobný charakter ako napríklad: pondelok, utorok, …, či názvy vecí ako napríklad: video, lavica, koruna. Problém bude aj s menami cudzojazyčnými, ktoré však neboli zapísané do všeobecného zoznamu mien. Dieťatku nemôžete dať meno ako zemepisné slovo napríklad Kriváň, atď. Rovnako meno, ktoré sa používa ako priezvisko, nemôžete dať ako krstné meno.

V zmysle tohto zákona nie je možné vymyslieť úplne nové meno pre dieťatko. To však neznamená, že by sa repertoár používaných mien neobmeňoval a nedoplňoval. Pre tento zoznam platí tzv. „pružná stabilita“. Zoznam sa stále prehodnocuje, oživuje a prijímajú sa stále nové a nové mená.